Zákaznícka zóna

Sociálne a zdravotné poistenie

Vybrať termín

Školenie je určené pre mzdové účtovníčky, ktoré si chcú prehĺbiť odborné vedomosti z oblasti sociálneho a zdravotného poistenia. Preberiete si podstatné informácie o odvodoch do Sociálnej poisťovne a do zdravotných poisťovní a súvisiacu legislatívu.
kurz sociálne a zdravotné poistenie

Obsah:
SOCIÁLNE POISTENIE
1. Zamestnanec - pravidelný príjem, nepravidelný príjem
2. Vymeriavací základ
3. Vykazovanie poistného zamestnanca s nepravidelným príjmom. Vykazovanie poistného z príjmu plynúceho pri neplatne skončenom pracovnom pomere. Vykazovanie poistného z príjmu zúčtovaného po skončení pracovného pomeru, prerušení poistenia (pravidelný príjem, nepravidelný príjem)

4. Maximálny vymeriavací základ za alikvotnú časť mesiaca - výpočet
5. Prerušenie poistenia - zúčtovaný príjem, odvod poistného
6. Pracovná neschopnosť, materská dovolenka - zúčtovaný príjem, odvod poistného
7. Súbeh poistení - poradie platenia poistného, vymeriavací základ
8. Evidenčný list dochodkového poistenia - nepravidelný príjem

ZDRAVOTNÉ POISTENIE
1. Zmeny platiteľov poistného - oznamovacia povinnosť (materská, rodičovská dovolenka, absencia, neplatené voľno, pracovná neschopnosť, priznanie dochodkovej dávky...)
2. Zamestnanec - nepravidelný príjem (oznamovacia povinnosť, odvod poistného)

NÁHRADA PRÍJMU PRI DOČASNEJ PRACOVNEJ NESCHOPNOSTI
1. Určenie rozhodujúceho obdobia
2. Výpočet denného vymeriavacieho základu

 

 

Aktuálne termíny

Sociálne a zdravotné poistenie

Mohlo by Vás zaujímať

Naše webové stránky používajú cookies a uchovávajú Vašu IP adresu. Viac informácií nájdete tu.