5,0 5 5

Zákonník práce

Školenie je určené pre personalistov, manažérov, mzdových účtovníkov, jednoducho každému, kto má chuť zorientovať sa pracovnoprávnych vzťahov.
Agentúra JASPIS s.r.o.

Dobrý večer, pani Janka kurz odborne a veľa prikladov z praxe. Prebiehalo to spôsobom diskusie, takže sme rovno rozobrali problém ktorý sme…

5,0
Emília Szudárová

Kurz bol veľmi energický, interaktívny. Pani lektorka mala prehľad.

5,0
Veronika Dubanová

S kurzom som nadmieru spokojná. Lektorka úžasná, vysvetlí, poradí. Problematika vysvetlená aj otázky k téme zodpovedané. Vynikajúce materiály aj kurz…

5,0
Ing. Zuzana Brtková

 

Ako bude výuka prebiehať?

Vďaka aplikácii Zoom sa ocitnete vo virtuálnej učebni, kde sa spolu s ďalšími klientmi stretnete naživo s lektorom. Bude vám postupne vysvetľovať teóriu, budete môcť klásť otázky, ak by ste niečomu neporozumeli, podobne ako v triede. 

Máme pripravených množstvo príkladov na základe ktorých si precvičíte prebrané učivo. 

Čo vás na kurze čaká?

Či už zastávate status zamestnanca alebo zamestnávateľa, naučíme vás chápať súvislosti medzi vybranými paragrafmi zákonníka práce a aplikačnou praxou. Prezradíme vám na čo si dať pozor pri uzatváraní pracovného pomeru, aké náležitosti musí obsahovať pracovná zmluva, aké práva a povinnosti z pracovnoprávneho vzťahu vyplývajú obom zúčastneným stranám, čo je pracovná disciplína a aké sú postihy za jej porušenie,  ako možno ukončiť pracovný pomer, najčastejšie chyby pracovníkov HR oddelení a ich dopad na možné pracovno-právne spory a mnoho ďalších praktických a užitočných informácií z praxe personalistu.

 

Detailný obsah kurzu:

1. Aktuálny legislatívny stav zákona

2. Všeobecné ustanovenia – oboznámenie sa so základnými pojmami

3. Ochrana práva zamestnanca na súkromie – zákaz diskriminácie (aj z pohľadu GDPR)

4. Problematika predzmluvných vzťahov

5. Vznik a zmena pracovného pomeru

6. Skončenie pracovného pomeru

7. Pracovná disciplína a postihy za jej porušenie

8. Pracovný čas a doba odpočinku

9. Mzda a odmeňovanie

10. Dovolenka a prekážky v práci

11. Náhrada škody

12. Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru

13. Najčastejšie chyby personalistov, pracovníkov HR oddelení , praktické rady a riešenia z praxe  čomu sa vyvarovať  z pohľadu prípadných pracovno-právnych sporov

 

V individuálnom termíne si môžete vybrať niektoré, alebo aj všetky z týchto tém. Rozsah všetkých tém je približne 10 vyučovacích hodín.

Prehľad termínov

Skupinové kurzy

Zákonník práce

Večerný ONLINE
17:00 - 20:00
1. Mar - 2. Mar 2023
Jana Šlajferčíková
7 voľných miest
90,00 €
7 voľných miest
Prihlásiť sa

Individuálne kurzy

Je nám ľúto, ale žiaden voľný termín na tento kurz nie je.

Dobrý večer, pani Janka kurz odborne a veľa prikladov z praxe. Prebiehalo to spôsobom diskusie, takže sme rovno rozobrali problém ktorý sme…

Emília Szudárová

Kurz bol veľmi energický, interaktívny. Pani lektorka mala prehľad.

Veronika Dubanová

S kurzom som nadmieru spokojná. Lektorka úžasná, vysvetlí, poradí. Problematika vysvetlená aj otázky k téme zodpovedané. Vynikajúce materiály aj kurz…

Ing. Zuzana Brtková

Referencie Už od vás máme
5 referencií