Zákaznícka zóna

Zákonník práce
5* 10 hodnotení

Vybrať termín

Školenie je určené pre personalistov, manažérov, HR špecialistov, mzdových účtovníkov, jednoducho každému, kto má potrebu, či chuť zorientovať sa v problematike pracovnoprávnych vzťahov.
novela zákonníka práce od 1.5.2018

Či už zastávate status zamestnanca alebo zamestnávateľa, naučíme vás chápať súvislosti medzi vybranými paragrafmi zákonníka práce a aplikačnou praxou. Prezradíme vám na čo si dať pozor pri uzatváraní pracovného pomeru, aké náležitosti musí obsahovať pracovná zmluva, aké práva a povinnosti z pracovnoprávneho vzťahu vyplývajú obom zúčastneným stranám, čo je pracovná disciplína a aké sú postihy za jej porušenie,  ako možno ukončiť pracovný pomer, najčastejšie chyby pracovníkov HR oddelení a ich dopad na možné pracovno-právne spory a mnoho ďalších praktických a užitočných informácií z praxe personalistu.

Kompletný obsah nájdete nižšie po rozkliknití.

Obsah:

1. Aktuálny legislatívny stav zákona (po novele účinnej od 1.5.2019)

2. Všeobecné ustanovenia – oboznámenie sa so základnými pojmami

3. Ochrana práva zamestnanca na súkromie – zákaz diskriminácie (aj z pohľadu GDPR)

4. Problematika predzmluvných vzťahov

5. Vznik a zmena pracovného pomeru

6. Skončenie pracovného pomeru

7. Pracovná disciplína a postihy za jej porušenie

8. Pracovný čas a doba odpočinku

9. Mzda a odmeňovanie

10. Dovolenka a prekážky v práci

11. Náhrada škody

12. Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru

13. Najčastejšie chyby personalistov, pracovníkov HR oddelení , praktické rady a riešenia z praxe  čomu sa vyvarovať  z pohľadu prípadných pracovno-právnych sporov


Kurz aktuálne organizujeme aj v pohodlí domova online cez aplikáciu Zoom, bližšie info a aktuálne termíny: https://jaspis.sk/kurz/zakonnik-prace-online

Čo na kurz hovoria absolventi?

Ing. Zuzana Brtková

5*

S kurzom som nadmieru spokojná. Lektorka úžasná, vysvetlí, poradí. Problematika vysvetlená aj otázky k téme zodpovedané. Vynikajúce materiály aj kurz celkovo.

Tímea Csekes

5*

Na kurze som dostala všetko, čo potrebujem. Pani lektorka bola veľmi milá, vysvetlila všetko zrozumiteľne. Bola som veľmi spokojná. Pochopila som všetko, čo musím vedieť. Ďakujem pani lektorke.

Ing. Michaela Ondrušeková

5*

Priebeh kurzu bol výstižný a jasný. Lektor vysvetlil problematiku výstižne, bol priamy a na naše otázky reagoval okamžite a odpovedal na ne veľmi zrozumiteľne.

Veronika Dubanová

5*

Kurz bol veľmi energický, interaktívny. Pani lektorka mala prehľad.

Celkovo 4 recenzií

Aktuálne termíny

Zákonník práce

Mohlo by Vás zaujímať

Naše webové stránky používajú cookies a uchovávajú Vašu IP adresu. Viac informácií nájdete tu.