5,0 5 5

Zákonník práce

Školenie je určené pre personalistov, manažérov, HR špecialistov, mzdových účtovníkov, jednoducho každému, kto má potrebu, či chuť zorientovať sa v problematike pracovnoprávnych vzťahov.

Agentúra JASPIS s.r.o.

Dobrý večer, pani Janka kurz odborne a veľa prikladov z praxe. Prebiehalo to spôsobom diskusie, takže sme rovno rozobrali problém ktorý sme…

5,0
Emília Szudárová

Kurz bol veľmi energický, interaktívny. Pani lektorka mala prehľad.

5,0
Veronika Dubanová

S kurzom som nadmieru spokojná. Lektorka úžasná, vysvetlí, poradí. Problematika vysvetlená aj otázky k téme zodpovedané. Vynikajúce materiály aj kurz…

5,0
Ing. Zuzana Brtková

 

Ako bude výuka prebiehať?

Vďaka aplikácii Zoom sa ocitnete vo virtuálnej učebni, kde sa spolu s ďalšími klientmi stretnete naživo s lektorom. Bude vám postupne vysvetľovať teóriu, budete môcť klásť otázky, ak by ste niečomu neporozumeli, podobne ako v triede. 

Máme pripravených množstvo príkladov na základe ktorých si precvičíte prebrané učivo. 

Čo vás na kurze čaká?

Či už zastávate status zamestnanca alebo zamestnávateľa, naučíme vás chápať súvislosti medzi vybranými paragrafmi zákonníka práce a aplikačnou praxou. Prezradíme vám na čo si dať pozor pri uzatváraní pracovného pomeru, aké náležitosti musí obsahovať pracovná zmluva, aké práva a povinnosti z pracovnoprávneho vzťahu vyplývajú obom zúčastneným stranám, čo je pracovná disciplína a aké sú postihy za jej porušenie,  ako možno ukončiť pracovný pomer, najčastejšie chyby pracovníkov HR oddelení a ich dopad na možné pracovno-právne spory a mnoho ďalších praktických a užitočných informácií z praxe personalistu.

 

Detailný obsah kurzu:

1. Aktuálny legislatívny stav zákona

2. Všeobecné ustanovenia – oboznámenie sa so základnými pojmami

 • Definícia pracovnoprávneho vzťahu
 • Definícia závislej práce
 • Definícia pojmu zamestnanec, zamestnávateľ, zástupcovia zamestnancov

3. Ochrana práva zamestnanca na súkromie – zákaz diskriminácie (aj z pohľadu GDPR)

4. Problematika predzmluvných vzťahov

5. Vznik a zmena pracovného pomeru

 • Pracovná zmluva a jej náležitosti
 • Druhy pracovného pomeru
 • Zmena pracovného pomeru – kedy sa vyžaduje Dohoda o zmene pracovných podmienok

6. Skončenie pracovného pomeru

 • Možnosti a dôvody skončenia pracovného pomeru
 • Zákaz výpovede
 • Odstupné a odchodné
 • Vzory skončení pracovného pomeru

7. Pracovná disciplína a postihy za jej porušenie

 • Vzory upozornení na porušenie pracovnej disciplíny

8. Pracovný čas a doba odpočinku

 • Rozvrhnutie pracovného času (rovnomerné, nerovnomerné, pružné)
 • Práca nadčas, nočná práca
 • Prestávky v práci
 • Nepretržitý odpočinok (v týždni, medzi dvoma zmenami)
 • Evidencia pracovného času

9. Mzda a odmeňovanie

 • Definícia mzdy a celkovej ceny práce
 • Minimálna mzda a mzdové nároky
 • Príklady výpočtu jednotlivých foriem mzdy
 • Priemerný zárobok na pracovnoprávne účely

10. Dovolenka a prekážky v práci

 • Vznik nároku na dovolenku a ich výpočet
 • Druhy dovoleniek
 • Čerpanie dovolenky
 • Prekážky v práci na strane zamestnanca aj zamestnávateľa

11. Náhrada škody

 • Všeobecné ustanovenia o náhrade škody

12. Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru

 • Typy dohôd a ich analýza z pohľadu pracovného práva a odvodovej zaťaženosti
 • Odvodová úľava pre dôchodcov a podmienky uplatnenia

13. Najčastejšie chyby personalistov, pracovníkov HR oddelení , praktické rady a riešenia z praxe  čomu sa vyvarovať  z pohľadu prípadných pracovno-právnych sporov

 

V individuálnom termíne si môžete vybrať niektoré, alebo aj všetky z týchto tém. Rozsah všetkých tém je približne 10 vyučovacích hodín.

Prehľad termínov

Skupinové kurzy
Je nám ľúto, ale žiaden voľný termín na tento kurz nie je.
Individuálne kurzy

Zákonník práce

Individuálna konzultácia - min. 90 minút Zobraziť detail termínu
dohodou
dohodou
159,00 €
posledné voľné miesto Prihlásiť sa
posledné voľné miesto
159,00 €

Dobrý večer, pani Janka kurz odborne a veľa prikladov z praxe. Prebiehalo to spôsobom diskusie, takže sme rovno rozobrali problém ktorý sme…

Emília Szudárová

Kurz bol veľmi energický, interaktívny. Pani lektorka mala prehľad.

Veronika Dubanová

S kurzom som nadmieru spokojná. Lektorka úžasná, vysvetlí, poradí. Problematika vysvetlená aj otázky k téme zodpovedané. Vynikajúce materiály aj kurz…

Ing. Zuzana Brtková
Referencie

Už od vás máme
5 referencií

© 2014 - 2024 Agentúra JASPIS. Všetky práva vyhradené.