Informácie na telefónnom čísle 0948 399 388
Zákaznícka zóna

Zákonník práce
5* 10 hodnotení

Vybrať termín

Školenie je určené pre personalistov, manažérov, HR špecialistov, mzdových účtovníkov, jednoducho každému, kto má potrebu, či chuť zorientovať sa v problematike pracovnoprávnych vzťahov.
novela zákonníka práce od 1.5.2018

Či už zastávate status zamestnanca alebo zamestnávateľa, naučíme vás chápať súvislosti medzi vybranými paragrafmi zákonníka práce a aplikačnou praxou. Prezradíme vám na čo si dať pozor pri uzatváraní pracovného pomeru, aké náležitosti musí obsahovať pracovná zmluva, aké práva a povinnosti z pracovnoprávneho vzťahu vyplývajú obom zúčastneným stranám, čo je pracovná disciplína a aké sú postihy za jej porušenie,  ako možno ukončiť pracovný pomer, najčastejšie chyby pracovníkov HR oddelení a ich dopad na možné pracovno-právne spory a mnoho ďalších praktických a užitočných informácií z praxe personalistu.

Kompletný obsah nájdete nižšie po rozkliknití.

Obsah:

1. Aktuálny legislatívny stav zákona (po novele účinnej od 1.5.2019)

2. Všeobecné ustanovenia – oboznámenie sa so základnými pojmami

 • Definícia pracovnoprávneho vzťahu
 • Definícia závislej práce
 • Definícia pojmu zamestnanec, zamestnávateľ, zástupcovia zamestnancov

3. Ochrana práva zamestnanca na súkromie – zákaz diskriminácie (aj z pohľadu GDPR)

4. Problematika predzmluvných vzťahov

5. Vznik a zmena pracovného pomeru

 • Pracovná zmluva a jej náležitosti
 • Druhy pracovného pomeru
 • Zmena pracovného pomeru – kedy sa vyžaduje Dohoda o zmene pracovných podmienok

6. Skončenie pracovného pomeru

 • Možnosti a dôvody skončenia pracovného pomeru
 • Zákaz výpovede
 • Odstupné a odchodné
 • Vzory skončení pracovného pomeru

7. Pracovná disciplína a postihy za jej porušenie

 • Vzory upozornení na porušenie pracovnej disciplíny

8. Pracovný čas a doba odpočinku

 • Rozvrhnutie pracovného času (rovnomerné, nerovnomerné, pružné)
 • Práca nadčas, nočná práca
 • Prestávky v práci
 • Nepretržitý odpočinok (v týždni, medzi dvoma zmenami)
 • Evidencia pracovného času

9. Mzda a odmeňovanie

 • Definícia mzdy a celkovej ceny práce
 • Minimálna mzda a mzdové nároky
 • Príklady výpočtu jednotlivých foriem mzdy
 • Priemerný zárobok na pracovnoprávne účely

10. Dovolenka a prekážky v práci

 • Vznik nároku na dovolenku a ich výpočet
 • Druhy dovoleniek
 • Čerpanie dovolenky
 • Prekážky v práci na strane zamestnanca aj zamestnávateľa

11. Náhrada škody

 • Všeobecné ustanovenia o náhrade škody

12. Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru

 • Typy dohôd a ich analýza z pohľadu pracovného práva a odvodovej zaťaženosti
 • Odvodová úľava pre dôchodcov a podmienky uplatnenia

13. Najčastejšie chyby personalistov, pracovníkov HR oddelení , praktické rady a riešenia z praxe  čomu sa vyvarovať  z pohľadu prípadných pracovno-právnych sporov

Čo na kurz hovoria absolventi?

Ing. Zuzana Brtková

5*

S kurzom som nadmieru spokojná. Lektorka úžasná, vysvetlí, poradí. Problematika vysvetlená aj otázky k téme zodpovedané. Vynikajúce materiály aj kurz celkovo.

Tímea Csekes

5*

Na kurze som dostala všetko, čo potrebujem. Pani lektorka bola veľmi milá, vysvetlila všetko zrozumiteľne. Bola som veľmi spokojná. Pochopila som všetko, čo musím vedieť. Ďakujem pani lektorke.

Ing. Michaela Ondrušeková

5*

Priebeh kurzu bol výstižný a jasný. Lektor vysvetlil problematiku výstižne, bol priamy a na naše otázky reagoval okamžite a odpovedal na ne veľmi zrozumiteľne.

Veronika Dubanová

5*

Kurz bol veľmi energický, interaktívny. Pani lektorka mala prehľad.

Celkovo 4 recenzií

Aktuálne termíny

Zákonník práce

Mohlo by Vás zaujímať

Naše webové stránky používajú cookies a uchovávajú Vašu IP adresu. Viac informácií nájdete tu.