0,0 5 0

Daňové priznanie - neziskové účtovné jednotky

Vediete agendu neziskovej účtovnej jednotky a potrebujete vedieť ako správne spracovať a podať daňové priznanie? Na kurze sa dozviete ako správne vyplniť daňové priznanie. Kurz je určený pre klientov, ktorý majú skúsenosti so spracovávaním účtovníctva pre neziskové organizácie.

Agentúra JASPIS s.r.o.

Ako bude výuka prebiehať?

Vďaka aplikácii Zoom sa ocitnete vo virtuálnej učebni, kde sa spolu s ďalšími klientmi stretnete naživo s lektorom. Bude vám postupne vysvetľovať teóriu, budete môcť klásť otázky, ak by ste niečomu neporozumeli, podobne ako v triede. 

Čo vás na kurze čaká?

Lektorka vám na reálnych situáciách z praxe vysvetlí legislatívny rámec upravujúci neziskové organizácie. Prejdete si základný legislatívny rámec neziskových organizácii, zdaňovanie príjmov, daňové výdavky a pod.

Na kurze vyučuje lektorka s dlhoročnou praxou vo vedení účtovníctva neziskových organizácii. Najväčší dôraz kladie praktické príklady, vďaka ktorým pochopíte odlišnosti.

Detailný obsah skupinového kurzu:

1. Zdaňovanie príjmov daňovníkov nezriadených za účelom podnikania

  • Predmet dane právnických osôb
  • Oslobodené príjmy
  • Prehľad príjmov a ich členenie z hľadiska zdaňovania
  • Povinnosť podať daňové priznanie

2. Daňové výdavky
3. Základ dane z príjmu právnickej osoby
4. Príklad na vyplnenie daňového priznania
5. Odpočet daňovej straty
6. Zdaňovacie obdobie, lehoty na podanie priznania, platenie dane
7. Preddavky na daň z príjmu právnickej osoby
8. Použitie zaplatenej dane
9. Zmeny dane z príjmu v roku 2022

V cene kurzu sú študijné materiály, tlačivá a príslušné zákony a opatrenia Ministerstva financií SR.

Aktuálnejšie novinky z oblastí účtovníctva a daní pravidelne uverejňujeme na Facebooku, ostaňte v kontakte.

Prehľad termínov

Skupinové kurzy
Je nám ľúto, ale žiaden voľný termín na tento kurz nie je.
Individuálne kurzy
Je nám ľúto, ale žiaden voľný termín na tento kurz nie je.
Referencie

Už od vás máme
0 referencií

© 2014 - 2024 Agentúra JASPIS. Všetky práva vyhradené.