Nová suma životného minima od 1.7.2024 do 30.6.2025

Tipy 25.6.2024 Michaela Struhárová
Od 1.7.2024 sa životné minimum zvýši o 1,9 %. Zvýšia sa aj ďalšie sociálne dávky a daňové úľavy.
životné minimum platné od 1.7.2024 do 30.6.2025

Životné minimum je zákonom stanovená minimálna úroveň príjmu, ktorá je považovaná za nevyhnutnú na zabezpečenie základných životných potrieb jednotlivca či rodiny. Tento ukazovateľ má významný vplyv na rôzne sociálne dávky a daňové úľavy. 

Výška životného minima sa upravuje každoročne, a to podľa mechanizmu určeného v zákone č. 601/2003 Z.z. o životnom minime. K jeho úprave dochádza vždy k 1. júlu a zohľadňuje sa pri nej koeficient rastu životných nákladov nízkopríjmových domácností, ktorý je určený Štatistickým úradom Slovenskej republiky.

Rozhodujúce obdobie pre určenie výšky životného minima je od apríla predchádzajúceho kalendárneho roka do apríla bežného kalendárneho roka. Počas tohto obdobia Štatistický úrad SR sleduje index spotrebiteľských cien, ktorý je rozhodujúci pri úprave životného minima. Tento index reflektuje rast životných nákladov nízkopríjmových domácností a na základe neho sa stanovuje koeficient, ktorým sa životné minimum upraví​.

Nové sumy životného minima od 1.7.2024

Podľa zverejnených údajov Štatistického úradu z 14.5.2024 sa životné minimum zvyšuje o 1,9 %, čo odráža rast životných nákladov nízkopríjmových domácností v predchádzajúcom období. 

Aktuálne platné sumy životného minima sa teda vynásobia hodnotou 1,9 % a získame nové sumy, ktoré budú platiť od 1. júla 2024. Na zverejnenie Opatrenia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny, ktoré tieto sumy upravuje, ešte čakáme. 

 

Od 1. 7. 2024

Do 30. 6. 2024

Jedna plnoletá fyzická osoba273,99 eur268,88 eur
Ďalšia spoločne posudzovaná osoba191,14 eur187,57 eur
Nezaopatrené dieťa alebo zaopatrené neplnoleté dieťa125,11 eur122,77 eur

Úpravy výšky príspevkov naviazaných na životné minimum

Zvýšenie životného minima má vplyv aj na ďalšie oblasti, vrátane daňových úľav a sociálnych dávok. Zmeny sa dotknú napríklad nezdaniteľnej časti základu dane, rodičovského príspevku či nároku na predčasný starobný dôchodok​. 

Vybrané veličiny, ktorých výška sa upravuje od 1.7.2024

Veličina

Od 1. 7. 2024

Maximálna výška odmeny za vykonanú prácu počas obdobia evidencie na úrade práce273,99 eur
Minimálna suma predčasného starobného dôchodku, ktorú musí poistenec dosiahnuť, aby mohol požiadať o predčasný starobný dôchodok483,40 eur
Nepostihnuteľná suma pri exekučných zrážkach383,58 eur

Príspevky a daňové veličiny, ktoré sa upravujú od 1.1.2025

Veličina

Od 1. 1. 2025

Nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka (mesačne/ročne)5 753,79 eur (mesačne 479,48 eur)
Nezdaniteľná časť základu dane na manželku 5 260,61 eur
Základ dane, kedy sa začína krátiť nezdaniteľná časť základu dane25 426,27 eur
Základ dane z príjmov fyzických osôb, od ktorého sa uplatňuje 25 % sadzba dane48 441,43 eur (mesačne 4 046,79 eur)
Výška celkových zdaniteľných príjmov, kedy vzniká povinnosť podať daňové priznanie a zdaniť príjmy2 876,90 eur
Rodičovský príspevok, ak rodič nepoberal materské351,80 eur
Rodičovský príspevok, ak rodič poberal materské482,30 eur

 

 

© 2014 - 2024 Agentúra JASPIS. Všetky práva vyhradené.