Informácie na telefónnom čísle 0948 399 388
Zákaznícka zóna

Zákon o ochrane osobných údajov
5 hviezdičiek 3 hodnotenia

Prinášame podrobné informácie, ako správne spracúvať osobné údaje v súlade s novým zákonom, aby ste sa vyhli prípadným sankciám Úradu na ochranu osobných údajov SR.

kurz zákon o ochrane osobných údajov

Obsahové zameranie: Ochrana osobných údajov – nové usmernenia, aktuality a nariadenie o ochrane osobných údajov v roku 2017


V roku 2017 máme rok kedy Úrad na ochranu osobných údajov SR pripravuje nový zákon o ochrane osobných údajov a pomaly sa začína aplikovať nariadenie o ochrane osobných údajov, ktoré bude účinné od 25.5. 2018. Rok 2017 je však rokom kedy stále platí zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2014 Z. z.

V roku 2017 Úrad bude kontrolovať prevádzkovateľov či stále majú vypracovanú dokumentáciu podľa teraz platného zákona a plán kontrol  v tomto roku bude zameraný na kontrolu nie ešte dokumentácie podľa nariadenia, ale podľa zákona č. 122/2013 Z. z. a metodických usmernení Úradu.

Na školení lektorka prejde všetky povinnosti, ktoré spoločnostiam vyplývajú zo zákona o ochrane osobných údajov. Ďalej predstaví novinky v oblasti ochrany osobných údajov a prezradí aj to, ako prebieha kontrola zo strany Úradu na ochranu osobných údajov SR a samozrejme aj to, na čo je potrebné si dať pri kontrole pozor.

Súčasťou materiálov, budú nielen vzory evidenčných listov, poučení, metodických usmernení ale novinkou je aj vzor súhlasu na spracúvanie osobných údajov a sprostredkovateľskej zmluvy.

Účastník seminára obdrží niekoľko pokút, ktoré Úrad uložil prevádzkovateľom, ktoré si prejdeme na seminári a poukážeme na to, čoho sa prevádzkovatelia majú vyvarovať resp. na čo si majú dať najviac pozor.

Počas seminára si povieme, že rok 2017 je z pohľadu ochrany osobných údajov prelomový, pretože Európska únia schválila nové nariadenie o ochrane osobných údajov. Viete, kedy vás čakajú zmeny? Nezabudnite, kým neuplynie prechodné ustanovenie nového nariadenia, úrad bude stále kontrolovať dokumentáciu vypracovanú podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2014 Z. z

Obsah seminára:

- pôsobnosť zákona
- vymedzenie základných pojmov (vysvetlenie si na príkladoch, kto je sprostredkovateľ, tretia strana, príjemca)
- sprostredkovateľ (zmluva, spôsoby informovania dotknutých osôb)
- identifikácia informačných systémov
- právny základ; viete, kedy si musíte pýtať súhlas dotknutej osoby a kedy nie?
- náležitosti súhlasu
- kamerové systémy (monitorovanie zamestnancov, monitorovanie priestorov prístupných a neprístupných verejnosti)
- bezpečnostná dokumentácia
- poučenia oprávnených osôb
- zodpovedná osoba
- evidencia, oznámenie, osobitná registrácia
- viete, kedy je potrebný súhlas zamestnanca na spracúvanie osobných údajov?
- práva a povinnosti kontrolovanej osoby a kontrolného orgánu
- kontrola
- spôsoby námietok, vyjadrení, rozkladu

Školenie Vás pripraví na skúšku "zodpovednej osoby", ktorú vykonáva Úrad pre ochranu osobných údajov.

Lektor: JUDr. Marcela Macová – je lektorkou Agentúry JASPIS. Pôsobila na Úrade na ochranu osobných údajov (8 rokov), poskytuje komplexné informácie o tomto zákone. Lektorka bola na Úrade na ochranu osobných údajov SR poverená vedením oddelenia analýz a registra, vykonávala kontroly u prevádzkovateľov vo firmách a spolupracovala aj na príprave nového zákona a jeho vykonávacích vyhlášok.

V cene sú obsiahnuté aj učebné materiály.

Pozrite si fotky z našich kurzov na stránke: www.facebook.com.

Zobraziť bližší popis

Aktuálne termíny pre

Zákon o ochrane osobných údajov

Mohlo by Vás zaujímať

Michaela Fulierová

5 hviezdičky

Práca lektorky splnila moje očakávanie. Mala veľmi profesionálny výklad, výborné a pútavé vystupovanie. Lektorka mala veľký prehľad o danej problematike.

Miroslava Dutková

5 hviezdičky

Práca lektora sa mi páčila, bola veľmi príjemná, na všetko vedela odpovedať. Prezentácia bola na veľmi dobrej úrovni.