Informácie na telefónnom čísle 0948 399 388
Zákaznícka zóna

Zákon o ochrane osobných údajov
5 hviezdičiek 3 hodnotenia

Prinášame podrobné informácie, ako správne spracúvať osobné údaje v súlade s novým zákonom, aby ste sa vyhli prípadným sankciám Úradu na ochranu osobných údajov SR.

kurz zákon o ochrane osobných údajov

Ochrana osobných údajov podľa nového zákona o ochrane osobných údajov a nariadenia

Prichádzajú zmeny, kedy doteraz platný zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov nahrádza nový zákon o ochrane osobných údajov, ktorý je už v pripomienkovomkonaní. Nielenže bude nový zákon o ochrane osobných údajov, ale už je platné aj Nariadenie európskeho parlamentu a rady (EÚ) o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov ("GDPR").
 

Pripravte sa na to, že od 25.5.2018 žiadna dokumentácia k ochrane osobných údajov nemôže byť vypracovaná podľa zákona č. 122/2013 Z. z.
Povieme Vám na čo sa musíte pripraviť už teraz a čo môžete ešte "odložiť" na neskôr.

Cieľom seminára je poskytnúť potrebné informácie o dôležitých zmenách v oblasti ochrany osobných a pripraviť spoločnosti na bezproblémové zvládnutie nových pravidiel v praxi.

Na seminári sa budeme venovať komparácii pôvodného zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov a nového návrhu zákona o ochrane osobných údajov a nariadeniu GDPR.

Viete že:

- budete nanovo poučovať oprávnené osoby?

- potrebujete nové sprostredkovateľské zmluvy?

- bezpečnostná dokumentácia zostáva len bude mať iné náležitosti?

- evidencia informačných systémov sa bude volať záznam o spracovateľských činnostiach?

- ruší sa oznámenie a osobitná registrácia?

- je možnosť získať certifikát o tom, že ste spoločnosť,ktorá dodržiava ochranu osobných údajov?

 

Obsah seminára:

1.  Zmeny v doterajšej právnej úprave ochrany osobných údajov
2.  Povinnosti prevádzkovateľov podľa ešte platného zákona o ochrne osobných údajov a podľa nového zákona a nariadenia GDPR - komparácia
3. Čo sa ručí a čo zostáva?
4. Novinky podľa nového zákona a nariadenia GDPR
5.  Diskusia. Otázky a odpovede

 

Lektor: JUDr. Marcela Macová – je lektorkou Agentúry JASPIS. Pôsobila na Úrade na ochranu osobných údajov (8 rokov), poskytuje komplexné informácie o tomto zákone. Lektorka bola na Úrade na ochranu osobných údajov SR poverená vedením oddelenia analýz a registra, vykonávala kontroly u prevádzkovateľov vo firmách a spolupracovala aj na príprave nového zákona a jeho vykonávacích vyhlášok.

V cene sú obsiahnuté aj učebné materiály.

Pozrite si fotky z našich kurzov na stránke: www.facebook.com.

Zobraziť bližší popis

Čo na kurz hovoria absolventi?

Michaela Fulierová

5 hviezdičky

Práca lektorky splnila moje očakávanie. Mala veľmi profesionálny výklad, výborné a pútavé vystupovanie. Lektorka mala veľký prehľad o danej problematike.

Miroslava Dutková

5 hviezdičky

Práca lektora sa mi páčila, bola veľmi príjemná, na všetko vedela odpovedať. Prezentácia bola na veľmi dobrej úrovni.

Kde najbližšie školíme?

Zákon o ochrane osobných údajov

Školenie od 9:00 do 15:00
24.04. - 24.04.2019 (kalendár)
mesto: Bratislava (mapa)

prihlásiť sa (59,00 €)

pôvodná cena: 49,00 € / voľné miesta: 10

Školenie od 9:00 do 15:00
25.09. - 25.09.2019 (kalendár)
mesto: Bratislava (mapa)

prihlásiť sa (59,00 €)

pôvodná cena: 49,00 € / voľné miesta: 10

Ďalšie kurzy, ktoré sa Vám môžu hodiť

Naše webové stránky používajú cookies a uchovávajú Vašu IP adresu. Viac informácií nájdete tu.