Zákaznícka zóna

Základné práva a povinnosti zamestnávateľa
5* 3 hodnotenia

Vybrať termín

kurz mzdy a personalistika

Podnikanie je veľmi náročná činnosť pre každého, kto sa rozhodne svoje schopnosti uplatňovať týmto spôsobom. Nesie so sebou množstvo povinností vyplývajúcich z rôznych zákonov, nariadení a vykonávacích predpisov. Ak sa podnikateľ rozhodne, resp. jeho činnosť si vyžaduje aby zamestnával zamestnancov, pribudnú mu ďalšie, nové povinnosti. Chceme vám vašu prácu uľahčiť a preto sme pre vás pripravili dvojdňové školenie, zamerané na práva a povinnosti zamestnávateľa. Veríme, že vám tieto informácie prinesú základný prehľad v oblasti pracovnoprávnych vzťahov.

 

OBSAH
1.)        Predzmluvné vzťahy:
            - definícia a rozsah predzmluvných vzťahov,
            - správa voľného pracovného miesta,
            - povinné náležitosti pri výbere nového zamestnanca,
            - práva a povinnosti zamestnávateľa a zamestnanca pred vznikom pracovného pomeru,
            - ochrana osobnosti,
            - ochrana osobných údajov.

2.)        Účastníci pracovnoprávnych vzťahov:
            - zamestnávateľ,
            - zamestnanec,
            - zástupcovia zamestnancov

3.)          Definícia zamestnávateľa:
            - ako a kedy sa podnikateľ stane zamestnávateľom.

4.)          Definícia zamestnanca (pracovné zmluvy a dohody):
            - kto sa môže stať zamestnancom (koho môže zamestnávateľ prijať do  pracovnoprávneho vzťahu),

            - rozdiel medzi zamestnancom na pracovnú zmluvu a na dohodu,
            - rozdiel medzi zamestnancom a pracovníkom na živnosť,
            - kedy je možné zamestnanca „nahradiť“ živnostníkom.

5.)        Vznik pracovného pomeru:
            - pracovná zmluva
            - práce na dohody (ako správne vybrať vhodný typ dohody, rozdiely v typoch dohôd, apod.)

6.)        Povinnosti zamestnávateľa pri vzniku pracovnoprávneho vzťahu voči inštitúciám:
            - zdravotné poisťovne, odpočítateľná položka (TPP a dohody)
            - sociálna poisťovňa, odvodová úľava pri TPP a dohodách
            - daňový úrad – finančná správa (nezdaniteľné časti a povinnosti zamestnanca),
            - pracovná zdravotná služba (vstupné, preventívne a výstupné prehliadky zamestnancov),
            - BOZP,
            - preškolenia vodičov používajúcich firemné autá (referenčné vozidlá).

7.)        Osobná – personálna a mzdová zložka zamestnanca:
            - povinný obsah,
            - oprávnené osoby a rozsah ich právomocí,            

8.)        Všeobecne o zrážkach zo mzdy:
            - druhy zrážok,
            - spôsob ich uplatňovania.

9.)        Výplata mzdy:
            - výplatný termín aj v nadväznosti na mesačné výkazy, odvody a dane,
            - spôsob výplaty mzdy,
            - doklad o výške mzdy a zrážkach (výplatná páska)
            - výplatný termín a doručenie mzdy zamestnancovi (víkendy, sviatky, dovolenky, výpovede...)

10.)      Vnútorný poriadok a interné smernice – nutnosť, či výhoda?


11.)      Stravovanie zamestnancov:
            - povinnosť, či dobrovoľnosť,
            - kto a kedy má nárok na stravné,
            - spôsoby poskytovania stravovania zamestnancom,
            - výška stravnej jednotky,
            - vykazovanie stravovania,
            - náhradné plnenie za stravovanie.

12.)      Rozvrhnutie pracovného času:
            - základný pracovný čas, fond pracovného času, pravidelné a nepravidelné rozvrhnutie pracovného času,  

              a pod.
            - práca nadčas v zmysle zákona (kedy, za akých podmienok, povinná administratíva a pod.)
            - práca v sviatok, cez víkend, v noci (všeobecne o príplatkoch),
            - prestávky v práci.

13.)      Dovolenka:
            - vznik nároku na dovolenku,
            - plán čerpania dovoleniek,
            - tzv. celozávodná dovolenka,
            - nariadená dovolenky,
            - preplatenie dovolenky,
            - krátenie dovolenky,
            - povinné náležitosti žiadania, poskytnutia a vlastného čerpania dovolenky.

14.)      Prekážky v práci:
            - na strane zamestnávateľa,
            - na strane zamestnanca (platené a neplatené),
            - PN, OČR, MD, RD, neplatené voľno, absencia ...

15.)      Zložky mzdy:
            - všeobecná definícia,
            - nutnosť správne definovať odmeňovacie zložky (pre priemerky),
            - minimálna mzda.

16.)      Odmena pre účely letnej a vianočnej dovolenky („13. a 14. plat“ s úľavami)

17.)      Skončenie pracovného pomeru na hlavný pracovný pomer a prác na dohody:
            - spôsoby skončenia a výpovede,
            - povinné náležitosti (obsah výpovede),
            - doručovanie výpovede,
            - práva a povinnosti súvisiace so skončením pracovného pomeru,
            - zákaz výpovede,
            - neplatné skončenie pracovného pomeru,
            - odstupné, odchodné, odmeny pri skončení pracovného pomeru.

18.)     Rekreačné poukazy a poukazy na rekreačnú činnosť dieťaťa

            - práva a povinnosti zamestnávateľa 

            - práva a povinnosti zamestnanca pri uplatňovaní si nároku

19.)      Povinnosti zamestnávateľa pri skončení pracovnoprávneho vzťahu:
            - voči zamestnancovi,
            - voči inštitúciám.

20.)      Príjmy po skončení pracovného pomeru – povinnosti.

Čo na kurz hovoria absolventi?

Simona Ondrlová

5*

Školiteľka nápomocná a veľmi príjemná, ochotná zaslať doplnkové materiály. Všetko od obsahu cez lektorku až po občerstvenie bolo výborné.

Celkovo 1 recenzií

Aktuálne termíny

Základné práva a povinnosti zamestnávateľa

Mohlo by Vás zaujímať

Naše webové stránky používajú cookies a uchovávajú Vašu IP adresu. Viac informácií nájdete tu.