Zákaznícka zóna

Novela zákona o dani z príjmu

Národná rada SR pripravuje novelu zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov.

Zmeny v zákone nadväzujú na novely iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ako je zákon o poisťovníctve, či zákon o účtovníctve. Cieľom je aj spresnenie niektorých ustanovení vo väzbe na legislatívu EÚ.

Všetky zmeny zákona o dani z príjmov by mali byť platné od 1. januára 2016. Podoba novely zákona o dani z príjmov nie je ešte v konečnom znení!

Zdroj: http://uctuj.sk/dane/novela-zakona-o-dani-z-prijmov-od-1-januara-2016/9111/

publikované: 25. 06. 2015

Naše webové stránky používajú cookies a uchovávajú Vašu IP adresu. Viac informácií nájdete tu.