Zákaznícka zóna

Odložili ste si daňové priznanie za rok 2016?

Na podanie ostáva len 15 dní. Požiadali ste daňový úrad o predĺženie lehoty podania daňového priznania do 30.6.2017? Na jeho podanie a zaplatenie dane vám ostávajú posledné 2 týždne.

Rekord v počte odložených daňových priznaní
Fyzické aj právnické osoby (ak si nemajú hospodársky rok) odkladajú podanie daňového priznania z rôznych dôvodov. Najčastejšie dôvody sú vysoká daň, na ktorú aktuálne podnikateľ nemá peniaze alebo nestíhanie lehoty na podanie daňového priznania.

Finančná správa informovala, že povinnosť podať daňové priznanie a zaplatiť daň si odložilo takmer 200 000 daňovníkov. V porovnaní s predošlými rokmi padol historický rekord.

Najväčší nával sa očakáva práve v júni, kedy by malo daňové priznanie podať 80 000 fyzických osôb a 90 000 právnických osôb.

Odložené daňové priznanie nestačí do 30.6.2017 len podať na daňovom úrade, ale daň je potrebné uhradiť.

Dajte si pozor pri zasielaní platby, nezabudnite zvoliť správny variabilný symbol.
 

Odklad daňového priznania a platenie odvodov

Komu sa oplatí?
Odloženie daňového priznania súvisí so začiatkom platenia odvodov SZČO. Ak ste zarobili v roku 2016 viac ako 5298 €, je pre vás výhodné odložiť si podanie daňového priznania.

Do 8 dní od vzniku povinnosti platiť odvody musíte Sociálnej poisťovni zaslať Registračný list FO. Prvá platba by mala byť zrealizovaná do 8.8.2017, resp. 8.11.2017, keď máte daňové priznanie odložené.

Komu sa neoplatí?
Odložiť daňové priznanie sa neoplatí osobám, ktoré už platili sociálne odvody, no v roku 2016 zarobili menej než 5298 € a povinnosť platiť im má zaniknúť.

Ak podáte daňové priznanie v riadnej lehote do konca marca, povinnosť platiť sociálne odvody vám zanikne k 30.6.2017.

Pri odklade budete platiť dlhšie, než by ste museli. Ak daňové priznanie podávate do 30.6.2017, platiť sociálne odvody musíte do 30.9.2017.

Rovnako sa neoplatí odkladať podanie daňového priznania, ak vám má klesnúť výška sociálnych odvodov.

Ročné zúčtovanie zdravotného poistenia
Pri odloženom daňovom priznaní bude vykonané neskôr aj ročné zúčtovanie zdravotného poistenia.

Odklad nemá vplyv na platbu a zdravotné poistenie budete musieť odvádzať stále v rovnakej výške za celý kalendárny rok.

 

 

publikované: 15. 06. 2017

Naše webové stránky používajú cookies a uchovávajú Vašu IP adresu. Viac informácií nájdete tu.