Minimálna mzda má od januára 2023 výšku 700 eur, zmení sa aj výška príplatkov

Zástupcovia zamestnancov i zamestnávateľov sa dohodli minimálnej mzde na rok 2023 vo výške 700 eur. Ako sa zmení výška príplatkov a ďalšie veličiny, ktoré sú naviazané na minimálnu mzdu?
minimálna mzda 2023

Výška minimálnej mzdy pre rok 2023 je výsledkom historickej dohody

Spôsob určenia minimálnej mzdy upravuje § 7 a § 8 zákona č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde v znení neskorších predpisov. Tak ako každý rok je 15. júl hraničným termínom pre zástupcov zamestnancov a zamestnávateľov, aby sa dohodli na výške minimálnej mzdy, ktorá vstúpi do platnosti od januára nasledujúceho roka.

Zástupcovia zamestnávateľov i zamestnancov sa 14.7.2022 dohodli na výške minimálnej mzdy. Od 1.1.2023 vstupuje do platnosti minimálna mzda vo výške 700 eur. 

Ak by sa sociálni partneri nedohodli, minimálna mzda by sa určila ako 57 % priemernej mesačnej nominálnej mzdy zamestnanca v hospodárstve za rok 2021. Podľa údajov Štatistického úradu dosiahla hodnotu 1 211 eur, a teda výška minimálnej mzdy určenej automatom by bola 691 eur. 

Hodinová minimálna mzda od 1.1.2023

Zvýši sa aj minimálna hodinová mzda, ktorá bude od 1.1.2023 vo výške 4,023 eur/hod. pre zamestnanca v pracovnom pomere alebo na dohodu, ktorý má 40-hodinový pracovný čas. 

Minimálna hodinová mzda v roku 2023 tak v porovnaní s rokom 2022, keď bola vo výške 3,713 eur/hod., porastie o 0,31 eur/hod.

 20232022Rozdiel
Výška minimálnej mzdy700 €646 €+ 54 €
Výška hodinovej minimálnej mzdy4,023 €3,713 €+ 0,31 €

Minimálna mesačná mzda v roku 2023 podľa koeficientu náročnosti práce

Zamestnanci v pracovnom pomere majú podľa koeficientu náročnosti práce nárok na vyššiu minimálnu mzdu. Na jej výpočet slúži vzorec, ktorý ustanovuje § 120 ods. 4 Zákonníka práce

(suma mesačnej minimálnej mzdy 2023 - suma mesačnej minimálnej mzdy na rok 2020) + suma mesačnej minimálnej mzdy určenej na rok 2020 x koeficient minimálnej mzdy

Príklad výpočtu pre 2. stupeň náročnosti

Základom pre výpočet je mesačná minimálna mzda pre kalendárny rok 2020, ktorá je 580 eur: (700 - 580) + 580 x 1,2 = 816 eur.

StupeňKoeficient minimálnej mzdyMinimálna mzda od 1.1.2022Minimálna mzda od 1.1.2023
11,0646 €700 €
21,2762 €816 €
31,4878 €931 €
41,6994 €1 048 €
51,81 110 €1 164 €
62,01 226 €1 280 €

Vyššia hodinová minimálna mzda a príplatky pre zamestnancov

Od roku 2021 príplatky neboli naviazané na výšku minimálnej hodinovej mzdy, ale stanovoval ich Zákonník práce pevnou sumou. 

Sumy príplatkov a situácií, kedy je možné dohodnúť zníženú sumu príplatku, určujú znenia § 122 až § 124 Zákonníka práce a § 96 Zákonníka práce.

Na základe novely zákona, ktorú poslanci schválili v parlamente dňa 7.12.2022, sa od 1.6.2023 príplatky rozmrazia a opäť naviažu na výšku minimálnej mzdy. 

Príplatok k mzde (súčasný prepočet %)Pevná suma mzdového zvýhodnenia - do 31.5.2023Suma príplatku (za hodinu) - od 1.6.2023
zvýhodnenie za prácu v noci - nerizikový typ1,43 € (znížená suma 1,25 €)40 % minimálnej mzdy za hodinu (najmenej 1,609 eur/hod.)/znížená suma 35 % minimálnej mzdy (najmenej 1,408 eur/hod.)
zvýhodnenie za prácu v noci - rizikový typ1,79 €50 % minimálnej mzdy za hodinu (najmenej 2,012 eur/hod.)
zvýhodnenie za prácu v sobotu1,79 € (znížená sadzba 1,61 €)50 % minimálnej mzdy za hodinu (najmenej 2,012 eur/hod.)/znížená suma 40 % minimálnej mzdy (najmenej 1,810 eur/hod.)
zvýhodnenie za prácu v nedeľu3,58 € (znížená sadzba 3,22 €)100 % minimálnej mzdy za hodinu (najmenej 4,023 eur/hod.)/znížená suma 90 % minimálnej mzdy (najmenej 3,621 eur/hod.)
náhrada mzdy za sviatokmzdové zvýhodnenie najmenej 100 % zo sumy priemerného zárobku 
zvýhodnenie za prácu nadčas - nerizikový typmzdové zvýhodnenie najmenej v sume 25 % jeho priemerného zárobku 
zvýhodnenie za prácu nadčas - rizikový typmzdové zvýhodnenie najmenej v sume 35 % jeho priemerného zárobku 
kompenzácia za sťažený výkon práce0,72 €20 % minimálnej mzdy za hodinu (najmenej 0,805 eur/hod.)
náhrada za neaktívnu časť pracovnej pohotovosti - na pracoviskunajmenej v sume minimálnej hodinovej mzdy pre rok 2023 = 4,023 € 
náhrada za neaktívnu časť pracovnej pohotovosti - mimo pracoviska0,72 €20 % minimálnej mzdy za hodinu (najmenej 0,805 eur/hod.)

Minimálna mzda, odmeňovanie a ďalšie oblasti mzdovej agendy sú súčasťou akreditovaného kurzu Mzdy a personalistika. Prihláste sa na online termín, alebo k nám príďte na kurz osobne.

© 2014 - 2023 Agentúra JASPIS. Všetky práva vyhradené.