Informácie na telefónnom čísle 0948 399 388
Zákaznícka zóna

Analýza účtovných výkazov
5 hviezdičiek 5 hodnotení

Správny manažér by mal vedieť čítať a porozumieť účtovným výkazom a správne vyhodnotiť stav danej spoločnosti, aby zabránil možným finančným poruchám


 

Kurz je zameraný na získanie zručností pri analýze účtovných výkazov. Účtovné výkazy poskytujú komplexnú informáciu o finančnej stabilite spoločnosti, ekonomickej pozícii a predpokladoch budúceho vývoja spoločnosti. Rovnako nám dopomáhajú pri vyhodnocovaní potenciálnych rizík.

Kurz je určený pre manažérov, zamestnancov, ktorí sa podieľajú na vyprácovávaní finančného plánu spoločnosti, majiteľov firiem a širokej verejnosti.

OBSAH:

1. Charakteristika účtovných výkazov (aktuálna účtovná závierka pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva) – obsah a štruktúra údajov, súvislosti v rámci účtovných výkazov
2. Analýza okamžitého stavu (analýza súčasnej situácie - a dato)
3. Analýza minulého stavu (analýza minulej situácie – ex post)
4. Analýza budúceho stavu (projekcia vývoja – ex ante)
5. Analýza absolútnych ukazovateľov (horizontálna, vertikálna a kombinovaná analýza účtovných výkazov)
6. Analýza pomerových ukazovateľov (ekonomické parametre vyplývajúce z účtovných výkazov, čítanie a výpovedná hodnota účtovných výkazov, ukazovatele rentability, aktivity, likvidity, zadĺženosti)
7. Analýza súhrnných indexov hodnotenia (bankrotové a bonitné modely)
8. Prípadové štúdie (tabuľky a grafy)

S lektorom z odbornej praxe preberiete konkrétne metódy na praktických príkladoch. Tiež budete mať možnosť prekonzultovať konkrétne problémy z vašej spoločnosti týkajúce sa preberanej témy.

Zobraziť bližší popis

Čo na kurz hovoria absolventi?

Martina Hajnalová

5 hviezdičky

Kurz mal výbornú štruktúru, bolo poskytnutých veľa užitočných informácií, ktoré boli jasne vysvetlené. Pán lektor bol vynikajúci, je to pán profesionál so skúsenosťami. Veľmi sa mi páčili príklady z praxe.

Andrea Štefániková

4 hviezdičky

Kurz mi poskytol základné informácie o účtovníctve, závierke aj analýze - mne informácie vyhovovali. Lektor má prehľad a je fundovaný.

Mariana Romancová

5 hviezdičky

Kurz ma príjemne prekvapil. Kurz prebehol veľmi pútavým spôsobom, bez straty koncentrácie s praktickými skúsenosťami a informáciami, ktoré budem vedieť použiť v práci. Už dávno som nezažila kurz, ktorý bol celý čas podaný veľmi pútavo a podnetne.

Kde najbližšie školíme?

Analýza účtovných výkazov

Denný kurz od 8:00 do 16:00
30.10. - 30.10.2019 (kalendár)
lektor: Martin Sýkora (detail)
mesto: Bratislava (mapa)

prihlásiť sa (49,00 €)

voľné miesta: 4

Denný kurz od 8:00 do 16:00
19.03. - 19.03.2020 (kalendár)
lektor: Martin Sýkora (detail)
mesto: Bratislava (mapa)

prihlásiť sa (49,00 €)

voľné miesta: 10

Ďalšie kurzy, ktoré sa Vám môžu hodiť

Naše webové stránky používajú cookies a uchovávajú Vašu IP adresu. Viac informácií nájdete tu.