Zákaznícka zóna

Zostavenie účtovnej závierky online
5* 4 hodnotenia

Vybrať termín

Účtovná závierka hovorí o finančnej situácii firmy, ukladá sa do registra účtovných závierok, preto musí byť pripravená so 100 % správnosťou. Máte pochybnosti, že zvládnete bez problémov všetky kroky k vytvoreniu účtovnej závierky? Naučte sa všetky postupy a povinnosti, ktoré vyplývajú zo zákona a sú nevyhnutné pre prípravu účtovnej závierky aj formou online školenia.

Ako bude výuka prebiehať?

Vďaka aplikácii Zoom sa ocitnete vo virtuálnej učebni, kde sa spolu s ďalšími klientmi stretnete naživo s lektorom. Bude vám postupne vysvetľovať teóriu, budete môcť klásť otázky, ak by ste niečomu neporozumeli, podobne ako v triede. K dispozícii vám budú prezentácia a tlačivá.


Čo vás na kurze čaká?

Každý lektor si dáva záležať, aby základom školenia bola prax. Naši lektori majú roky skúseností s vedením účtovníctva firiem. Zostavenie účtovnej závierky vám preto vysvetlia na množstve príkladov z praxe.

Detailný obsah školenia:

1. Právne predpisy upravujúce účtovníctvo a účtovnú závierku

2. Inventarizácia zostatkov účtov

3. Povinnosti pri uzatváraní účtovných kníh a zostavení účtovnej závierky
- inventarizácia majetku, záväzkov a vlastného imania

- úprava ocenenia majetku a záväzkov na základe výsledkov inventarizácie podľa § 26 zákona a jej zaúčtovanie

- zmena ocenenia majetku a záväzkov na reálnu hodnotu podľa § 27 zákona a jej zaúčtovanie

- účtovné prípady, ktoré vecne a časovo súvisia s účtovným obdobím, najmä nevyfakturované dodávky, tvorba a použitie zákonných a ostatných rezerv, časové rozlíšenie nákladov a výnosov

- ostatné závierkové účtovné prípady a upravujúce závierkové účtovné prípady podľa § 2a postupov účtovania

- kontrola účtovných a daňových odpisov v nadväznosti na odpisový plán a na zákon o dani z príjmov

- zostavenie výkazu cash flow priamou metódou s precvičením na príkladoch

4. Záverečné uzávierkové práce

- vyčíslenie a zaúčtovanie splatnej a odloženej dane z príjmov, uzavretie účtov hlavnej knihy

5. Individuálna účtovná závierka

- zákonné požiadavky na zostavenie a predkladanie individuálnej účtovnej závierky - súvahy, výkazu ziskov a strát a poznámok vrátane prehľadu peňažných tokov

- vyhotovenie výročnej správy

- schvaľovanie a zverejňovanie individuálnej účtovnej závierky a výročnej správy podľa zákona

Čo je zahrnuté v cene?

Vyžaduje sa len aby ste si stiahli bezplatnú aplikáciu Zoom - zašleme vám podrobný návod, ako si ju nainštalujete a ako sa do učebne prihlásite. Je to jednoduché, ak ale budete mať akékoľvek otázky, požiadavky na technickú alebo inú pomoc, obráťte sa, prosím, na nás.

Všetky ostatné potrebné materiály a tlačivá si môžete stiahnuť zo zákazníckej zóny, kde neustále pribúdajú aktuálne verzie

Za príplatok 19 € vám vydáme akreditované osvedčenie v slovenskom, príp. aj v cudzom jazyku.

Ostaňme v kontakte aj na Facebooku
Pravidelne dokumentujeme atmosféru na kurzoch, ako to u nás vyzerá a čím Agentúra Jaspis práve žije.

 

Čo na kurz hovoria absolventi?

Mgr. Monika Hrompová

5*

Prehĺbili sa mi vedomosti, boli sme upozornení na najčastejšie chyby, lektorka bola ochotná odpovedať na rôzne otázky. Lektorka dávala veľa príkladov, zábavná, dala priestor na otázky kedykoľvek. Páčilo sa mi to, že na kurze boli uvedené príklady, vďaka čomu sa problematika dala ľahšie pochopiť. Agentúra Jaspis - ochota vždy pomôcť, dostala som vždy odpoveď, dokonca aj vo večerných hodinách.

Celkovo 1 recenzií

Aktuálne termíny

Zostavenie účtovnej závierky online

Školenie ONLINE od 9:00 do 13:00
07. 07. 2021 - 08. 07. 2021 (kalendár)
lektor: Martin Sýkora (detail)

prihlásiť sa (60,00 €)

6 voľných miest

Mohlo by Vás zaujímať

Naše webové stránky používajú cookies a uchovávajú Vašu IP adresu. Viac informácií nájdete tu.