Zákaznícka zóna

Novela Zákona o účtovníctve od 1.7.2015

Pripravuje sa novela zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve od 1. júla 2015, od 1. januára 2016 a 2017.

Účtovníctvo je znova poctené zmenami zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Novela tohto zákona bude prebiehať v troch etapách. Prvé úpravy budú platné už od 1. júla 2015. Zámerom novely zákona o účtovníctve je prijatie legislatívnych opatrení zameraných na transpozíciu smernice Európskeho parlamentu a Rady 2013/34/EÚ o ročných účtovných závierkach, konsolidovaných účtovných závierkach a súvisiacich správach určitých druhov podnikov.

Zdroj: http://uctuj.sk/uctovnictvo/novela-zakona-o-uctovnictve-od-1-jula-2015-podrobnejsie/8397/

publikované: 25. 06. 2015

Naše webové stránky používajú cookies a uchovávajú Vašu IP adresu. Viac informácií nájdete tu.