Informácie na telefónnom čísle 0948 399 388
Zákaznícka zóna

Zákon o dani z príjmov
5 hviezdičiek 1 hodnotenie

Školenie je určené pre záujemcov o problematiku zákona o dani z príjmov (fyzické aj právnické osoby).

kurz zákon o dani z príjmov

Novela zákona o dani z príjmov s účinnosťou od 1.12.2014 a od 1.1.2015
- zmeny pri využívaní majetku, ktorý môže mať charakter osobnej potreby
- zmeny v odpisovaní, rozšírenie odpisových skupín zo 4 na 6
- nepeňažné plnenie poskytnuté zamestnancovi
- uplatňovanie výdavkov na obstaranie nehnuteľností
- zmeny v zisťovaní základu dane
- zmeny pri tvorbe opravných položiek a uplatňovaní výdavkov na reklamné predmety
- odpočet výdavkov na výskum a vývoj, elektornické pokladnice, ďalšie podstatné zmeny v zákone

Obsah školenia:
1. Predmet dane fyzických osôb, predmet dane právnických osôb.
2. Čiastkové základy dane, jednotlivé druhy príjmov
3. Príjmy oslobodené od dane a príjmy, ktoré nie sú predmetom dane
4. Uplatnenie nezdaniteľných častí základu dane
5. Sadzba dane, osobitná sadzba dane
6. Daňovo uznané výdavky, rezervy, opravné položky
7. Zmeny v odpisovaní majetku
8. Odpočet daňovej straty
9. Preddavky, lehoty na podanie DP
10. Podiel zaplatenej dane
11. Novinky v zákone o Dani z príjmu od 1.1.2016

V cene je obsiahnutá aj praktická brožúrka.

Pre klientov, ktorí absolvovali iný kurz v Agentúre Jaspis, poskytujeme zľavu vo výške 9 Eur.
Nárok na poskytnutie zľavy uveďte, prosím, v prihláške na kurz.

Pozrite si fotky z našich kurzov na stránke: www.facebook.com.

Zobraziť bližší popis

Aktuálne termíny pre

Zákon o dani z príjmov

Denný kurz od 8:30 do 15:30
22.06. - 22.06.2017 (kalendár)
lektor: Adriana Bielik Petríková (detail)
mesto: Bratislava (mapa)

prihlásiť sa (49,00 €)

pôvodná cena: 49,00 € / voľné miesta: 7

Denný kurz od 8:30 do 15:30
25.07. - 25.07.2017 (kalendár)
lektor: Adriana Bielik Petríková (detail)
mesto: Bratislava (mapa)

prihlásiť sa (49,00 €)

pôvodná cena: 49,00 € / voľné miesta: 9

Denný kurz od 8:30 do 15:30
10.10. - 10.10.2017 (kalendár)
lektor: Adriana Bielik Petríková (detail)
mesto: Bratislava (mapa)

prihlásiť sa (49,00 €)

pôvodná cena: 49,00 € / voľné miesta: 10

Denný kurz od 8:30 do 15:30
05.12. - 05.12.2017 (kalendár)
lektor: Adriana Bielik Petríková (detail)
mesto: Bratislava (mapa)

prihlásiť sa (49,00 €)

pôvodná cena: 49,00 € / voľné miesta: 10

Mohlo by Vás zaujímať

Marianna Šišková

5 hviezdičky

Zrozumiteľne a jasne odprezentovaná problematika zákona o dani z príjmov. Zaujímavo podaný výklad, obohatený o príklady z praxe. Školenie je vhodné ako úvod do problematiky ako pomôcka pri samoštúdiu.