Zákaznícka zóna

Mgr. Adriana Vincencová

Mgr. Adriana Vincencová

Lektorka so skúsenosťami nielen v oblasti účtovníctva, ale aj v oblasti vzdelávania dospelých. Už od 90. rokov sa venuje účtovníctvu. Pracovala na rôznych pozíciach od všeobecného účtovníka po vedúcu účtovného oddelenia. Rada pracuje s ľudmi, ktorí majú chuť sa učiť nové veci. Rovnako rada sa snaží stále vzdelávať, aby disponovala aktuálnymi informáciami.

Referencie od našich klientov

Zuzana Konôpková 5 z 5

S priebehom kurzu som bola veľmi spokojná, pretože som sa dozvedela veľa teoretických ale hlavne praktických vedomostí z oblasti podvojného účtovníctva.

Karin Rízová 5 z 5

Lektorka bola vynikajúca, vedela detailne vysvetliť dopodrobna účtovne operácie a názorne uviedla príklady z praxe.

Ing. Ján Slúka 4 z 5

Vyučovanie prebiehalo s dobrým načasovanými prestávkami a ucelenými témami. Jednoduché, príjemne vystupovanie doplnené bohatými skúsenosťami z praxe a bežného života.

Emília Kajanová 5 z 5

Kurz bol vedený vecne, zrozumiteľne a boli uvedené aj príklady z praxe. Lektorka vysvetľovala veľmi zrozumiteľne, bola ústretová a pohotovo reagovala na naše podnety.

Veronika Kubincová 5 z 5

Kurz prebiehal nad moje očakávania, veľmi veľa otázok bolo zodpovedaných, veľa vecí z praxe. Lektorka veľmi milá a ústretová - všetko vysvetlila jasne a zreteľne dokonca udávala veľa príkladov z praxe, čo nám pomohlo ľahšie pochopiť danú problematiku.

Annamária Popundová 5 z 5

Tento kurz ma za pár víkendov naučil viac ako 2 semestre na VŠ, teda splnil všetky moje očakávania. Veľmi sa mi páči, že lektor je priamo z praxe a teda vie zhodnotiť, ktoré príklady sa nám aj reálne zídu a využívajú sa bežne a ktoré \\\"môžeme vypustiť pretože sa objavujú ojedinele. S pani lektorkou som veľmi spokojná, dovolím si tvrdiť, že mi dala naozaj pevné základy na ktorých môžem ďalej stavať pomocou praxe.

Blažena Suchaničová 5 z 5

Pani lektorka bola počas celého kurzu veľmi milá, ústretová, trpezlivo nám vysvetľovala učebnú látku. Ďakujem jej za citlivý spôsob, akým nás na kurze viedla. Odporučila by som kurz, lebo začiatočník sa dozvie o čom je podvojné účtovníctvo, ako sa v ňom orientovať, pokročilejší sa oboznámi s konkrétnymi situáciami pri účtovaní, čo mu môže pomôcť pri jeho práci. Ďakujem agentúre JASPIS za možnosť absolvovať kurz podvojného účtovníctva, vďaka ktorému som si rozšírila moje odborné vedomosti.

Veronika Skabová 5 z 5

Na kurze boli všetky účtovne triedy dopodrobna prebraté. Páčilo sa mi, že okrem teórie sme riešili množstvo praktických príkladov, takže sme si celú teóriu vyskúšali aj v praxi. Kurz bol veľmi dobre vedený. Lektorka bola odborná, milá a na všetky otázky odpovedala.

Ing. Ivana Petrincová 5 z 5

Priebeh kurzu hodnotím pozitívne. Tempo preberanej problematiky bolo také, aby sme jej porozumeli a bol aj dostatočná priestor na otázky, diskusiu a postrehy lektorky z praxe. Prácu lektorka hodnotím veľmi pozitívne, podrobne vysvetlila problematiku účtovníctva, vedela odpovedať na otázky, porovnávala teóriu s realitou v praxi.

Ivana Latiaková 5 z 5

Kurz mi dal prehľad v účtovníckej problematike, dokázala by som teraz zaúčtovať účtovné prípady samostatne. Tempo bolo adekvátne k náročnosti, náplň kurzu bola podľa očakávania. Pani lektorka mala výborný prístup, je to profesionálka, ktorá má skúsenosti z praxe.

Barbora Bohonyová 4 z 5

Kurz prebiehal adekvátnym tempom v závislosti od schopnosti uchádzačov. Pomalšie a podrobnejšie vysvetľovanie mi vyhovovalo, pretože som lepšie pochopila danú problematiku. Lektorka bola trpezlivá, chápavá a vsuvky príkladov z praxe boli prínosom a plusom celého kurzu.

Zuzana Kánová 5 z 5

Priebeh kurzu sa mi veľmi páčil, hlavne praktické príklady. Pani lektorka vytvorila príjemnú atmosféru, využila príklady z praxe pre lepšie pochopenie účtovných prípadov. Veľmi profesionálny prístup. Absolútna spokojnosť.

Jana Píšová 5 z 5

Dostala som celkový obraz o PÚ. Kurz prebiehal štandardne, nič mi neprekážalo, iba vstávanie v sobotu :). Lektor bol milý, trpezlivý, vždy nám tému vysvetlil, poukázal na prax. Takže som si to mohla dobre spojiť s praxou.

Miroslava Pravotiaková 5 z 5

Pre mňa, neznalú problematiky účtovníctva znamená kurz rozširovanie základných vedomostí. Každý deň kurzu bol rozdelený na teoretickú časť, kde sme si zapisovali poznámky a v druhej časti sme danú problematiku precvičovali na príkladoch. Skriptá sú zrozumiteľne. Lektorka je vysoko kvalifikovaná, vysvetľuje zrozumiteľne, podľa situácie sa k problémom vráti. Do prednášok zapracováva aj príklady z praxe, rôzne problémy, s ktorými sa účtovník môže stretnúť.

Bibiána Ďurinďáková 5 z 5

Ja osobne som z podvojného účtovníctva nevedela nič. Páči sa mi, že som zorientovaná a viem, kde mám, čo hľadať. Lektorka bola výborná, páčilo sa mi, že je z praxe a a na všetko vedela odpovedať, mala prehľad

Petra Perončíková 5 z 5

v kurze boli k dispozícií všetky materiály a skvele vypracované podklady, ktorých sme sa držali - pomohlo zorientovať sa lepšie a rýchlejšie. Pani lektorku hodnotím pozitívne (veľmi !) Je vidieť, že je v tejto oblasti veľká odborníčka. Skvele vysvetlené súvislosti, uvádza príklady z praxe. Príjemné vystupovanie + autortia :)

Jana Uhrikova 5 z 5

Vzhľadom na rozsah kurzu, veľmi dobre vysvetlené. Trpezlivá lektorka. Ďakujem

Naše webové stránky používajú cookies a uchovávajú Vašu IP adresu. Viac informácií nájdete tu.