Zákaznícka zóna

Mária Kmeťová

Mária Kmeťová

Má dlhoročné skúsenosti na finančnom oddelení v zahraničnej firme. Do jej náplne práce patrí aj práca s DPH. Má certifikát Daňový špecialista. Praktické skúsenosti so spracovaním daňových priznaní: DPH, Súhrnný výkaz, Žiadosť o vrátenie dane z iného členského štátu, Daň z motorových vozidiel. Stále sa vzdeláva, aby mohla klientom poskytovať najnovšie informácie. Lektorskej činnosti sa venuje 3 roky. So svojimi skúsenosťami sa s Vami rada podelí.

Referencie od našich klientov

Ľubica Morávková 5 z 5

Lektorka bola erudovaná - teoreticky aj praktickými príkladmi. Lektorka mala milé vystupovanie, bol to efektívne využitý čas prednášky. Som veľmi spokojná.

Marta Gáborová 5 z 5

Kurz splnil moje očakávania. Lektorka fundovaná, pripravená na kurz, znalá zákona i praxe. Zodpovedala na otázky.

Ing. Lenka Ďurfinová 4 z 5

Kurz bol obohatený vecami a príkladmi z praxe. Na kurze bolo vítané množstvo školených ľudí, možnosť zodpovedať na konkrétne otázky z našej praxe. Školenie bolo doplnené jednotlivými pokynmi, paragrafovým znením, ale aj príkladmi z praxe.

Zuzana Olléová - Susu 5 z 5

Kurz bol vynikajúci, veľmi mi to pomohlo pri vysvetlení problematiky DPH, lektorka bola milá, ústretová, úžasná. Tento kurz odporúčam každému :)

Erika Nezvalová 5 z 5

Boli vysvetlené dôležité ustanovenia a podstata zákona o DPH. Kurz mal logickú štruktúru, dostatočne pripravené materiály, mal odbornú úroveň. Lektorka veľmi jasne a zrozumiteľne vysvetlila danú problematiku, použila názorné príklady, ochotne zodpovedala dané otázky.

Lucia Migášová 5 z 5

Na kurz boli pripravené dobré materiály a prezentácia. Zrozumiteľný výklad zákona a príklady na ďalšie vysvetlenie.

Andrea Revajová 5 z 5

Maximálna ústretovosť, obšírne výklady jednotlivých zákonov. Lektorka je na veľmi vysokej úrovni.

Igor Blihár 5 z 5

Kurz bol vedený chronologicky a systematicky, s využitím praktických príkladov, čo bolo obrovským prínosom. Lektor bol ochotný zodpovedať každému na otázky.

Lea Novomeská 5 z 5

S kurzom som spokojná, naučila som sa veľa nových informácii, lektorka bla milá a znalá svojho dobru a veľmi trpezlivá.

Kristína Péliová 5 z 5

V kurze boli prebraté najdôležitejšie vody zo zákona a potrebné časti boli vysvetlené podrobnejšie. Lektor rozumel riešenej problematike a vysvetlil nám učivo na konkrétnych príkladoch. Ako veľké pozítívum hodnotím materiály v cene kurzu a ich dostupnosť v zákazníckej zóne.

Anna Pavlíková 5 z 5

Veľa užitočných informácií, mali sme čas na poznámky, jasný a zrozumiteľný výklad. Pani lektorka odpovedala na doplňujúce otázky, utvrdzovala sa, že chápeme podstatu.

Petra Kubašová 5 z 5

Perfektný systém ktorý bol efektívny a mal postupnosť- teória, príklad z praxe, precvičovanie. Pani lektorka nám bola ochotná viac krát zopakovať učivo, ktoré sme nepochopili.

Alexandra Starinská 5 z 5

Zistila som na kurze veľa užitočných informácii a chýb, ktoré momentálne robím. Lektorka všetko zrozumiteľne vysvetľovala, vždy aj uviedla na príklade z praxe, diskutovala s nami. Pýtala sa nás na naše skúsenosti.

Barbora Slušná 5 z 5

Priebeh kurzu hodnotím pozitívne, dostali sme podrobne vysvetlenú problematiku. Výborne hodnotím aj prácu lektorky, jasne a zrozumiteľne vysvetlené na príkladoch z praxe. Nadobudla som znalosti, ktoré môžem využiť v budúcnosti.

Marína Linková 5 z 5

P. lektorka sa pútavo, živo a s osobným nasadením snažila vysvetliť problematiku a priblížiť nám ju s pomocou množstva príkladov.

Naše webové stránky používajú cookies a uchovávajú Vašu IP adresu. Viac informácií nájdete tu.