Zákaznícka zóna

Ing. Milan Cibulka

Ing. Milan  Cibulka

Vysokokvalifikovaný lektor, ktorý má dlhoročné skúsenosti s vedením a spracovávaním nielen účtovníctva, ale aj miezd. Vyštudoval Slovenskú vysokú školu technickú v Bratislave. Od roku 1999 je živnostník a vedie a spracováva účtovníctvo a mzdy pre rôzne podnikateľské subjekty. V súčastnosti okrem živnosti založil aj obchodnú spoločnosť. Rovnako má aj dlhoročné skúsenosti aj so vzdelávaním dospelých. Ústretový lektor, profesionál, rád pracuje s ľuďmi.

Referencie od našich klientov

Silvia Barátová 5 z 5

Kurz bol vyučovaný na vysokej úrovni a veľmi zrozumiteľne. Dozvedela som sa veľa informácií, čo sa týka teórie ale aj z praxe.

Andrea Jenisová 5 z 5

Musím povedať, že kurz splnil moje očakávania, som veľmi spokojná. Pán lektor vysvetľuje všetko veľmi zrozumiteľne a som rada, že veľa aj na praktických príkladoch. Kurz určite odporúčam.

Mgr. Hana Sárazová 4 z 5

Áno, kurz splnil očakávania. Bol na profesionálnej úrovni, prepojený s praxou. Práca lektora na výbornej úrovni, vyzná sa v problematike. Uvítala som aj prepojenie teórie s pracou na PC.

Katarína Huňadyová 5 z 5

Kurz bol praktický, systematický, poskytol množstvo potrebných informácií pre ďalšiu prácu. Lektor problematiku vysvetlil jasne zrozumiteľne, prispôsobil sa tempu skupiny, milý a príjemný prístup.

Alexandra Zábojníková 5 z 5

Kurz splnil moje očakávanie. Lektor bol vynikajúci. Všetko dopodrobna vysvetlil a zodpovedal na všetky otázky. Bol veľmi milý, ochotný. Naučila som sa veľa nového.

Ivan Aitner 5 z 5

Od prvej hodiny po poslednú sme chronologicky preberali učivo, čím som sa naučil všetko potrebné. Lektor bol vysoko profesionálny, nápomocný a milý.

Mária Kuzmová 5 z 5

Kurz splnil moje očakávania. Teoretické poznatky boli dostatočne demonštrované na príkladoch z praxe. Oceňujem hlavne možnosť pracovať so mzdovým softvérom. Lektor bol pripravený vždy zodpovedať Každý náš dotaz aj nad rámec problematiky. Oceňujem jeho odborné znalosti a vysoko profesionálny prístup. Odporúčam kurz pre niekoho, kto si potrebuje uceliť túto problematiku.

Ivona Poláková 5 z 5

Kurz prebiehal systematicky, ucelene s výborným výkladom problematiky podvojného účtovníctva.

Karin Zozuľák 5 z 5

Bola som veľmi rada, že preberané učivo bolo vysvetlené aj ručne, ale aj prakticky na PC.

Mgr. Lucia Miľová 5 z 5

Odborný výklad, systematicky a prehľadne vysvetlené informácie z oboru, zrozumiteľnosť, dobrý výklad lektora.

Radoslava Pastieriková 5 z 5

Kurz bol prínosný s množstvom informácií aj pre začiatočníkov. Lektor je odborník dokonale ovládajúci problematiku, s dlhodobou praxou a skúsenosťami. Veľmi milý a ochotný

Mária Moravíková 5 z 5

Lektor bol ochotný, milý s bohatými skúsenosťami z oblasti PÚ. Výuka bola zrozumiteľná, myslím si, že oproti OA som nadobudla viacero vedomostí z oblasti PÚ.

Ing. Lucia Borošová 5 z 5

Prístup ako aj výklad lektora sú profesionálne, počas kurzu sme stihli prebrať celú problematiku PÚ na teoretickej a praktickej úrovni. S prácou lektora som veľmi spokojná, bol profesionálny, trpezlivý, odpovedal nám na všetky naše otázky, uvádzal príklady z praxe, problematiku vysvetľoval pochopiteľne pre všetkých.

Mgr. Andrea Jakubcová 5 z 5

Kurz splnil moje očakávania, veľa nového som sa dozvedela a naučila. Lektor prednášal veľmi dobre. Vedel vysvetliť veci tak, že sa dali hneď pochopiť a vracal sa k veciam, ktoré nám neboli jasné. Vysvetľoval zreteľne a profesionálne. Odporučila by som kurz každému, kto prichádza do kontaktu s účtovníctvom. Naučené využijem vo svojej praxi na 100%. Ďakujem za super kurz :)

Patrícia Giertlová 5 z 5

Prvý týždeň bol najnáročnejší, keďže som v danom obore nováčik. No postupom času sa všetko obrátilo a som veľmi spokojná, odchádzam z kurzu s pocitom, že som sa niečo skutočne naučila. Prácu lektora hodnotím veľmi pozitívne. Skvelý prístup a spôsob výuky.

Mgr. Natália Ivančíková 5 z 5

Celý kurz prebiehal veľmi pozitívne, bolo vysvetlené všetko veľmi precízne. Lektor bol trpezlivý, všetko vysvetloval jasne a zrozumiteľne. S prácou lektora som bola maximálne spokojná.

Bc. Alžbeta Vargová 5 z 5

Kurz splnil moje očakávania, ba až predčil. Všetko bolo zrozumiteľne vysvetlené ako po teoretickej tak aj po praktickej stránke. Som veľmi spokojná hlavne s lektorom a jeho výkladom. Lektor použil veľa praktických príkladov a ich vysvetlenie bolo nad rámec učiva.

Henrieta Moravčíková 5 z 5

Som nadmieru spokojná, naučila som sa počítať mzdy, všetko pekne postupne vysvetlené. Som spokojná aj s tým, že sme si všetko preberali aj na počítači. Prácu lektora hodnotím výborne. Vysvetlenie bolo prehľadné, názorné ukážky a príklady. Otázky lektor vždy pekne vysvetlil.

Lucia Borošová 5 z 5

Počas kurzu sme stihli prebrať celú problematiku miezd, či už v zmysle zákonníka práce, ale predovšetkým prakticky. S prácou lektora som nadmieru spokojná. Jeho výklad bol zrozumiteľný a pochopiteľný. Pán lektor bol priateľský, vtipný, odpovedal na všetky naše otázky a pripomienky.

Bc. Nikoleta Zsemlyeová 5 z 5

Kurz splnil moje očakávania, overila som si svoje vedomosti a dalo mi to veľké plus do praxe. Páčilo sa mi aj prepojenie na prácu so serverom. Všetok čas sme využili naplno. Lektor pôsobil veľmi milo a dalo sa vidieť, že s danou problematikou má skúsenosti. S jeho výkladom som bola spokojná. Snažil sa na všetko potrebné poukázať.

Ing. Lucia Mrlláková 5 z 5

Páči sa mi práca, že sme si aj písomne aj na počítači ukázali výpočty. Bola som maximálne spokojná s lektorom aj s rozsahom.

Natália Čižmárová 5 z 5

Kurz prebiehal odborne, prebrali sme celú stanovenú problematiku, oceňujem praktické príklady a prácu priamo v programe Olymp.

Martina Demová 5 z 5

Nad mieru spokojná, to čo som chcela vedieť, som sa naučila. Hlavne pracovať v programe OLYMP, veľa to dalo. Najlepší kurz, ktorý som u Vás absolvovala.

Ing. Veronika Marečková 5 z 5

Naučila som sa využiť podvojne účtovníctvo aj do praxe. Kurz mal vysokú úroveň a veľmi veľa sme toho prebrali. Lektor sa problematike rozumel a bol na vysokej úrovni. Vždy ochotný odpovedať na otázky.

Lucia Gabalcová 5 z 5

Som veľmi spokojná s našim školiteľom! Splnil očakávania. Na všetky naše otázky vedel reagovať a vysvetliť, dobrá spolupráca, zrozumiteľná.

Zuzana Hetényi 5 z 5

Lektor odborne preberal/vysvetľoval dané tímy, prirodzene ich prepájal s praxou, na osvieženie používal vtipy za ktoré si podľa môjho názoru vyslúžil len pozitívne hodnotenia Je vidieť, že v danom dobre pracuje a v problematike je ako doma.

Veronika Jurčová 5 z 5

Kurz prebehol podľa mojich očakávaní. Téma bola vysvetlená jasne a zrozumiteľne. Vďaka mnohým príkladom z praxe bude jednoduchšie využiť znalosti v živote. Pán lektor nás svojim prístupom a výkladom zaujal na každej hodine. Vďaka pozitívnemu prístupu a dobrej atmosfére boli hodiny príjemné a zaujímavé.

Mgr. Denisa Melišková 5 z 5

Som spokojná, množstvo teoretických aj praktických zručností a poznatkov, práca na počítači v programe

Kristína Subiová 5 z 5

Kurz bol nad moje očakávania, pracovanie v systéme OMEGA hodnotím kladne, milo ma prekvapili skripta a zošit s perom, s pánom lektorom sme efektívne využili čas na získanie informácií, páčili sa mi aj domáce úlohy (príklady).

Anita Varga Hodek 5 z 5

Veľmi dobre premyslený, vypracovaný kvalitný kurz s praktickými príkladmi (aj teória + prax). Lektor je vysokokvalitný skúsenosťami v oblasti miezd a personalistiky.

Zuzana Kožaková 5 z 5

Lektorovi som veľmi vďačná za príklady z reálneho života. Počet vyučovacích hodín, ako aj och obsah boli dostatočné na zvládnutie problematiky. Som veľmi spokojná s výkladom, ako aj s materiálmi, ktoré nám lektor poskytol. Lektor veľmi milý, ústretový. Odborne na veľmi vysokej úrovni. Dokázal zodpovedať všetky otázky.

Ing. Otília Gallyová 5 z 5

Kurz ma naučil všetky potrebné znalosti z oblasti miezd a personalistiky. Oceňujem, že sme prakticky pracovali na PC v mzdovom programe Olymp. Bola som spokojná.

Adriana Földešiová 5 z 5

Kurz prebiehal pokojne a v poriadku, bol dostatočne výkladný, skriptá boli zrozumiteľné. Práca lektora je v poriadku, výklad tiež zrozumiteľný.

Judita Hlaváčová 5 z 5

Prácu lektora hodnotím na výbornú, podrobne vysvetlil oblasť personalistiky a miezd, pričom použil skutočné prípady, odpovedal na všetky otázky.

Mgr. Petra Palatická 5 z 5

Kurz prebiehal v dobrej atmosfére, páčili si mi nachystané materiály na vzdelávanie ako aj občerstvenie. S lektorom som veľmi spokojná. Má vynikajúci prehľad, plnohodnotné príklady, na ktorých som pochopila danú problematiku.

Daniela Libiaková 5 z 5

Kurz bol postavený veľmi dobre, vysoká kvalita lektora sa odzrkadlila na priebehu a obsahu kurzu. Práca lektora výborná - nemám čo vytknúť.

Veronika Andocsová 5 z 5

S priebehom kurzu ako aj s lektorom som nadmieru spokojná. Obrovská spokojnosť, kvalitné vysvetlenie tém. Preberanie tém do hĺbky, názorné ukazovania z praxe.

Mgr. Klára Ravasová 5 z 5

K priebehu kurzu nemám žiadne pripomienky. Kurz bol prehľadne vedený. Získali sme komplexný teoretický ako aj praktický prehľad k danej problematike. Lektor prednášal zrozumiteľne, zaujímavo a aj zábavne.

Bc. Hana Hešková 5 z 5

Kurz splnil oveľa viac ako som očakávala. Odborné prednášky, vysvetlené veľmi zrozumiteľne a pochopiteľne...

Ing. Ingrida Gerhátová 5 z 5

Kurz mi dal toho veľmi veľa. Mám skúsenosti s účtovníctvom z práce auditu a na kurze som sa dozvedela množstvo nových vecí, ktoré určite využijem. Kurz splnil moje očakávania nadpriemerne.

Mgr. Michaela Gábrišová 5 z 5

V kurze bolo dostatočne veľa praktických príkladov a prípadov. Na začiatku kurzu sme si vysvetlili tému, aby sme boli v obraze a následne nasledovalo množstvo príkladov z praxe. Prácu lektora hodnotím kladne. Na každú hodinu pripravený, nielen vedomosťami z účtovníctva ale aj dobrou náladou a vtipnými postrehmi. Kurzu nič nechýbalo, primeraný rozsah aj cena.

Adriana Kľuchtiaková 5 z 5

Kurz mal dobrú štruktúru učiva, bol prehľadný, lektor sa snažil aby sme čo najlepšie porozumeli problematike, ktorej sme sa venovali. Lektor uvádzal aj príklady z praxe, jeho prístup bol veľmi dobrý, ak niekto neporozumel, snažil sa to podať čo najjednoduchšou dormou, kľudne aj viac krát za sebou, kým to klient nepochopil.

Miroslava Držíková 5 z 5

Lektor bol vynikajúci, boli nám zodpovedané všetky otázky a názorne nám všetko ukázal na príkladoch z praxe. Jeho prácu hodnotím veľmi kladne. Pán Cibulka mal super prístup.

Zuzana Havranová 5 z 5

Som spokojná, páčilo sa mi, len by som prijala dlhší čas kurzu (viac hodín). Naučila som sa i dosť nových vecí (výpočty, teória, počítač ) a najmä práca som softvérom Olymp.

Simona Araňošová 5 z 5

Veľmi pozitívne hodnotím lektora, vysvetlil aj viac krát keď sme potrebovali. Čo sme prebrali sme aj hneď uviedli do praxe co je veľké +. Lektor hovoril a vysvetľoval záživne, poradil nám na čo si máme dať pozor.

Marcela Chládeková 5 z 5

Napriek tomu, že som účtovníctvo študovala, kurz mi dal (utvrdil) veľa dôležitých faktov, ideálny na štart do praxe. Lektor bol ústretový, viedol kurz systematicky a energicky, odpovedal na naše otázky, veľa informácii a usmernení do praxe.

Barbora Borončová 5 z 5

S kurzom som nadmieru spokojná, určite odporučím svojím známym. S podvojným účtovníctvom som sa na tomto kurze stretla 1x a nečakala som, že mi to bude všetko zrozumiteľné. Avšak priebeh kurzu prekvapil a cítim sa byť pripravená rozvíjať sa v tejto oblasti ďalej. Lektor sa vyzná v problematike. K teórii nám pribalil nespočetne veľa príkladov z praxe, ba až nad rámec kurzu. Ďakujem.

Jana Čemesová 5 z 5

Kurz bol veľmi dobrý. Prebrali sme veľa vecí dopodrobna, čo si myslím, že nám veľmi pomohlo. Lektor bol super. Veľa nás naučil a vysvetľoval zrozumiteľne a nie zložito.

Martina Pavľová 4 z 5

Kurz prebiehal nad moje očakávania. Dostávali sme postupne príklady na základe prebratého učiva, na ktorých som sa postupne zlepšovala v účtovaní. Lektor bol ochotný, trpezlivý. Vysvetlil ak sme niečo neporozumeli.

Barbora Slušná 5 z 5

Kurz splnil moje očakávania. Priebeh kurzu bol podľa mojich predstáv. Utvrdila som sa v niektorých oblastiach, ktoré mi neboli jasné. Lektor jednoducho a s dobrým vysvetlením objasnil danú problematiku.

Martina Šimková 5 z 5

Školiteľ bol ústretový, dozvedela som sa veľa vecí aj z praxe, účtovali sme aj na počítačoch, čo bolo veľké plus. Lektor pán Cibulka je priateľský, ústretový, snažil sa nám dať úplne všetky informácie, ktoré sme stihli v rámci hodín. Veľmi sa mi páčilo, že príklady sme odskúšali aj na počítačoch. Ozrejmili sme si program Olymp a vyskúšali ako sa v ňom pracuje.

Dávid Seczel 5 z 5

Kurz bol veľmi zaujímavý. Vždy som sa dozvedel niečo nové. Lektor veľmi zaujímavo prednášal, vedel odpovedať na všetky otázky a dal si záležať, aby sme všetko pochopili a rozumeli tomu.

Tatiana Körtvély 5 z 5

Som veľmi spokojná s kurzom. Pomôcky na kurz veľmi pochvaľujem a prístup lektora vynikajúci. Lektor bol výborný, všetko poriadne vysvetlil, odpovedal na všetky otázky, veľmi oceňujem prácu s technikou.

Daniela Beňová 5 z 5

Naučila som sa ešte viac ako som očakávala. Veľmi sa mi páčil otvorený prístup lektora, občas vtipné poznámky a uvoľnená atmosféra. Odborne vysvetlil a poradil, zodpovedal všetky naše otázky, keď si niečím nebol istý, overil si to z iných zdrojov. Ďakujem.

Katarína Fridrichová 5 z 5

Kurz prebiehal naozaj intenzívnym ale veľmi zaujímavým náučným spôsobom. Prístup p. lektora Cibulku je úžasný. Všetko skvele vysvetlené, profesionálny ale aj ľudský prístup. Patrí mu obrovské Ďakujem.

Tomáš Darvaši 5 z 5

Priebeh kurzu bol výborne pripravený a odučený. Neviem si predstaviť iného lektora. Výborne pripravený, štrukturovaný výklad s príkladmi, praxou a poznámkami. Odnášam si vedomosti aj hodnotný poznámkový a príkladový materiál.

Linda Dobrotková 5 z 5

Obsahovo áno - dobre spojená teória s praxou. Lektor je príjemný, vtipný, fundovaný, dobre zorientovaný v danej problematike, veľmi pozitívne hodnotím množstvo praktických príkladov a vypichnutie špecifík, lektora práca naozaj baví :)

Ing. Lucia Mihoková 5 z 5

Kurz hodnotím pozitívne, hodiny i priestory boli vybavené potrebnými pomôckami. Skúsený lektor, p. Cibulka, každú problematiku podrobne vysvetlil, snažil sa aby každý porozumel, priebeh kurzu aj celky na seba nadväzovali.

Jela Školková 5 z 5

S kurzom a jeho náplňou som spokojná, určite mi pomôže v ďalšom profesijnom živote.

Petra Hladká 5 z 5

Dostatok materiálov na kurze, priebeh v poriadku. Milý, skúsený lektor, hovoril k veci, obsahovo maximálne, problematike sa venoval maximálne.

Nikol Šabíková 5 z 5

Daný kurz prebiehal v poriadku. Som spokojná s obsahom kurzu. Lektor je veľmi vzdelaný v danej problematike. Jeho praktické príklady veľmi obohatili výučbu.

Iveta Lošonciová 5 z 5

Kurz prebiehal nad moje očakávanie, dozvedela som sa viac informácii ako je v skriptách. Lektor prednášal jasne aj s poznámkami z praxe.

Anna Hájeková 5 z 5

Kurz bol pre mňa - nováčika náročný, napriek tomu som získala nielen prehľad, ale aj cenní vedomosti. Určite sa viem zorientovať v problematike. Pomôžu mi poznámky, ktoré školiteľ uvádza z praxe. Lektor je praktický profesionál, má veľa vedomostí, ktoré nám odprezentoval na praktických príkladoch.

Klaudia Lovašová 5 z 5

Časovo skvelý kurz, teória vysvetlená dopodrobna, všetky možné účtovné prípady vysvetlené. Lektor bol skvelý. Výborne vysvetlil učivo, mnoho príkladov na precvičenie + kontrola príkladov. Teóriu vysvetlil dopodrobna a odpovedal na všetky otázky, prípadne poradil.

Monika Kolková 5 z 5

Kurz bol veľmi poučný, mali sme k dispozícii materiál - knihu, perá, zošity a všetko potrebné. Veľkým plusom kurzu hodnotím lektora. Lektora hodnotím najlepšie ako viem. Jeho príjemný a ľudský prístup ma prekvapil. Pohotovo odpovedal na všetky otázky a zrozumiteľne nám všetko vysvetlil.

Katarína Vinšová 5 z 5

Lektor vysvetľoval zrozumiteľne a vždy zodpovedal otázky. Skriptá ku kurzu pomohli. Veľmi sa mi páčilo, že sme sa učili spolu so zákonmi, ktoré sme si listovali a do budúcna aspoň viem , čo kde hľadať.

Lýdia Feketeová 5 z 5

Kurz prebiehal podľa mojich predstáv (aj lepšie). Nič by som nemenila. Dozvedela som sa veľa z legislatívy a aj praxe, čo mi veľmi pomôže. Lektor vedel vždy odpovedať na otázky, najmä otázky z praxe, čo bolo nesmierne poučné.

Lenka Bršelová 5 z 5

S priebehom kurzu som spokojná, splnil očakávania, ústretový a príjemný vyučujúci, kurz sa niesol v uvoľnenej a príjemnej atmosfére. Veľké plus = počítače, pomôcky. Lektor bol ústretový, maximálne podanie informácii, fundovaný a vzdelaný človek.

Mária Kočišová 5 z 5

Priebeh bol výborný, od začiatku až do konca to všetko malo hlavu aj pätu a všetko na seba nadväzovalo, z poznámok určite budem ešte dlho čerpať informácie. Lektor je výborný, zodpovie každú otázku, ak niekto niečomu nerozumie, vysvetlí potrebnú vec znova, až kým to dotyčný nepochopí. Je veľmi trpezlivý.

Eliška Janegová 5 z 5

Kurz splnil nadmieru očakávania. Myslím, že kurz je nadštandardný z hľadiska ceny. Za nie prehnanú sumu je poskytnutých 80 hodín, za ktoré sme s p. školiteľom prešli mnohé témy, prešli sme veľa prípadov a situácii z praxe a pochopila som podstatu podvojného účtovníctva. P. Cibulka je nesmierne milý. Jeho výkľad je zrozumiteľný, doplnený príkladmi z praxe. Poskytuje priestor na otázky a vždy na ne do detailu odpovie.

Mgr. Ivana Malková 5 z 5

Kurz splnil očakávanie nadlimitne. Bol veľmi informujúci a pre začiatočníkov aj zrozumiteľný. Lektor bol perfektný, nabitý informáciami a vždy ústretový pri riešení akéhokoľvek problému.

Lucia Bartovicová 5 z 5

Kurz bol veľmi intenzívny s množstvom praktických príkladom a prácou v mzdovom softvéri. Lektor bol veľmi dobre zorientovaný v problematike, štrukturovaný s dôrazom priniesť maximum mzdových informácii pre účastníka kurzu.

Katarína Koucunová 5 z 5

Priebeh kurzu hodnotím veľmi pozitívne ako z teoretickej tak aj z praktickej časti, plus práca na PC a tiež dostupné materiály. S lektorom som veľmi spokojná, podával veľmi jasný výklad, zrozumiteľný aj pre laika, ľudský prístup.

Lenka Jakubcová 5 z 5

Očakávania kurz naplnil na 100%, prešli sme všetky očakávané témy teórie + praxe. Priebeh kurzu bol dobre zorganizovaný, prehľadný, ľahko pochopiteľný. Cením si najmä veľa prehľadných príkladov, prácu priamo v softvéri. Každý kurz bol naplnený do poslednej minúty. Veľa si nesiem so sebou do praxe. Ďakujem. Lektor prednášal pútavo, s veľa príkladmi z praxe, dokázal odpovedať, reagovať na každú otázku. Výklad vhodne oživoval humorom z praxe. Logickosť v témach, ako po sebe nasledovali.

Alena Svoradová 5 z 5

Super...Lektor na jednotku. Nebolo to suché mentorovanie zákonov, ktoré si každý môže na internete prečítať sám. Praktické príklady, ktoré by v praxi mohli nastať a tiež podané niekedy aj žartom, to všetko bolo fajn. Čas - hodiny venované kurzu boli využité naplno a vzhľadom na sťažené ukončenie kurzu a ochota lektora nám venovať aj čosi naviac ... ďakujem. Na lektorovi bolo poznať, že sa v danom obore vyzná, ako sa hovorí je v tom "doma". Okrem toho mu nechýba trpezlivosť so žiakom, čo u každého "učiteľa" nie je samozrejmosť. Agentúra by si takého lektora mala udržať. Ešte raz ďakujem. Alena Svoradová.

Dominika Freiwaldová 5 z 5

Priebeh kurzu prebiehal dobre aj napriek tomu , že bol online. Kamera aj mikrofón lektora boli dobré.

PhDr. Zuzana Urbanová 4 z 5

Veľká spokojnosť s výučbou, materiálmi a rozsahom učiva. Lektor bol vynikajúci aj ako pedagóg, odborník z praxe i osobnosť.. Chcel nám poskytnúť maximálne maximum. Vysvetľoval jasne, zrozumiteľne, systematicky. Bol veľmi vtipný.

Ing. Lucia Sádecká 5 z 5

kurz prebiehal online, školenie bolo naozaj na úrovni s p. Cibulkom

Lenka Chromková 5 z 5

kurz splnil očakávania v plnej miere :) potrebovala som si overiť, či som správne pochopila všetko, čo som sa doteraz čoby samouk naučila. A veru našla som veľa medzier, ktoré som vďaka kurzu doplnila. Všetko prebehlo veľmi rýchlo, jednoducho. Bola som milo prekvapená aj ústretovosťou, ďakujem. Chýbala mi snáď iba tá ozajstná trieda :) Problematika bola vysvetlená hlavne na praktických príkladoch, čo ja kvitujem. Lektor bol úplne skvelý. Pochopila som aj ja, takže je to človek na pravom mieste :) Svojimi zábavnými vsuvkami nás vždy v správny čas vrátil do plnej pozornosti, tak nebol problém zvládnuť celý vyučovací čas bez prestávky, ba aj navyše :) Jednoznačne by som kurz Jednoduché účtovníctvo odporučila

Mgr. Denisa Kummerová 5 z 5

Kurz hodnotím veľmi pozitívne. Prekonal moje očakávania. S lektorom kurzu som bola veľmi spokojná. Je trpezlivý, ochotný, ústretový, s ľudským prístupom. Všetko sa snažil vysvetliť na príkladoch z praxe. Určite odporúčam.

Milica Weissensteinerová 5 z 5

Pán Cibulka vysvetlil podstatu jednoduchého účtovníctva zrozumiteľným spôsobom a s láskavým prístupom aj na základe príkladov z praxe. Bola som spokojná.

Janka Chalupova 5 z 5

Kurz jednduchého účtovníctva ,ktorý som absolvovala s pánom Ing. Cibulkom bol úplne úžasný. Všetko podrobne vysvetlil. Som velmi spokojná.Ďakujem.

Ing. Adriana Minarcinyova Minarcinyova 5 z 5

Veľmi profesionálne a odborne prevedený kurz. Získala som množstvo informácií a vedomosti v danej problematike. Veľmi dobré je, že zároveň s teóriou sa aj prakticky pracuje v mzdovom programe, čo je veľké plus. Lektor je kvalifikovaný odborník a vie podať množstvo odborných rád . Som veľmi spokojná s týmto kurzom. Ďakujem.

Martina Tóthová 4 z 5

Doba 4 dni nie je na JÚ postačujúca. Ja som veľa vecí vedela už z kurzu podvojného účtovníctva, čo mi dosť pomohlo. Počas týchto 4 dní nie je priestor na opakovanie, resp. nie je možnosť aby jednotlivé prípady účtovali študenti, čím sa vlastne učia, pretože naozaj je priestor len na to, aby lektor prebral s nami učivo, resp. zodpovedal na naše otázky, aj to sa nedalo stihnúť. Našťastie pán Cibulka bol ochotný zodpovedať nám na ne nad rámec svojho času, za ktorý mal zaplatené.

Naše webové stránky používajú cookies a uchovávajú Vašu IP adresu. Viac informácií nájdete tu.