Zákaznícka zóna

Eleonóra Eljeziová

Eleonóra Eljeziová

garant kurzu

Profesionálnu kariéru zamerala na oblasť účtovníctva, daní a poradenstva. Je živnostníčka a externe ponúka služby vedenia účtovníctva pre firmy. Celoživotné skúsenosti v tomto obore sú zárukou toho, že vie klientom svoje vedomosti a praktické zručnosti odovzdať. Mnohí klienti to oceňujú najmä z dôvodu, že školy ponúkajú najmä teoretické vedomosti a potom absolventom chýbajú praktické zručnosti, ktoré im následne chýbajú v praxi.

Referencie od našich klientov

Bc Jana Szkanderová 5 z 5

Vzhľadom na malú skupinu sa lektorka mohla venovať dostatočne každému, odpovedať na všetky otázky. Vynikajúce znalosti problematiky, dobre spracované materiály. Odporúčam a ďakujem

Denisa Violová 4 z 5

Lektor mal príjemné vystupovanie a zrozumiteľný výklad učiva. Na konci tematických celkov stručne zhrnul poznatky. Prezentoval a vysvetľoval nám praktické skúsenosti.

Karina Lajošová 5 z 5

Tento kurz mi dal veľmi veľa. Aj lektorka bola úžasná

Dana Kostovičová 4 z 5

Kurz bol zaujímavý a orientovaný na praktické príklady. Navrhovala by som aj viac teórie, ale v konečnom dôsledku hodnotím kurz ako veľmi dobrý. Lektorka bola snaživá a vysvetlila všetky položené otázky ochotne a zrozumiteľne.

Martin Horváth 4 z 5

Veľmi dobrý kurz. Aktívne hodiny, čo bolo výborné. Malá skupina ľudí, takže bolo dosť priestoru na precvičovanie. Pani lektorka viedla úžasné hodiny, som osobne veľmi spokojný. Zaujímavé hodiny plné praxe, komunikácie a vysvetľovania.

Alexandra Brachnová 5 z 5

Kurz splnil moje očakávania. Kurz bol vedený prehľadne, zaujímavo, pútavo. Pokiaľ bolo niečo nejasné, lektor ochotne všetko dovysvetľoval. Práca lektora bola profesionálna. Tematické okruhy boli vysvetlené, doplnené o užitočné príklady z praxe.

Samuel Štelbaský 5 z 5

Kurz splnil moje očakávania a ciele, s ktorými som kurz chcel absolvovať. Priebeh kurzu bol výborný. Všetko bolo vysvetlené do detailov, čiže nemám žiadne pripomienky. Práca lektora bola na vysokej úrovni, keďže lektor pôsobí v praxi dlhé roky. Hodiny boli zaujímavé. Na príkladoch z praxe som sa naučil veľa a pomohli mi detailnejšie pochopiť proces.

Anna Micháleková 5 z 5

Kurz splnil moje očakávania a ešte aj viac. Lektorka výborná, vtipná a múdra, ovláda danú problematiku.

Dagmar Podhradská 5 z 5

Kurz prebiehal s praktickými príkladmi z praxe aj s prehľadnými nákresmi na tabuľu, čo umožnilo lepšie pochopiť účtovné príklady. Pani lektorka bola ochotná vysvetliť podrobne účtovné prípady. Bola veľmi trpezlivá.

Mgr. Miroslava Blašková 5 z 5

Kurz splnil moje očakávania. Prebiehal systematicky, od základov. Problematika bola dostatočne, odborne vysvetlená. Lektor bol kvalifikovaný, z praxe, odborne pripravený.

Júlia Skvorcová 5 z 5

Kurz bol vždy dobre pripravený, lektorka sa venovala všetkým účastníkom, zodpovedala vždy všetky otázky s potrebnou odbornosťou.

Martina Zigová 5 z 5

Moje otázky boli zodpovedané. Som lepšie pripravená uchádzať sa o voľné miesto v rozpočtovej organizácií. P. lektorka výborne vysvetľuje, výkladu som chápala, zodpovie veci z praxe.

Zuzana Cisáriková 5 z 5

Na kurze som získala dostatočné množstvo informácií na zorientovanie sa v problematike rozpočtových organizácií. Práca lektorky bola výborná s množstvom skúseností z praxe.

Andrea Kupcová 5 z 5

Pani lektorka je veľmi komunikatívna, rozprávala a vysvetľovala vždy jasne k veci, rozumie sa problematike, prax aj teoretické znalosti.

Martina Gallová 5 z 5

Pani lektorka vedela pekne ukázať na praktických príkladoch spôsoby účtovania, čo bol dôvod prečo som sa prihlásila na kurz, aby som videla účtovanie od začiatku, až po konečnú súvahu, celý priebeh.

Ľubica Demianová 5 z 5

Lektorka dobre vysvetľovala, aj názorné ukážky zo života, veľa celkových názorných prípadov. Bola veľmi odborná, veľa naučila/vysvetlila aj mimo kurzu. Dobré bolo, že sme mali viac praktických vecí. Hodiny boli živé, keďže sme mali veľa praktických príkladov.

Lívia Minárová 5 z 5

Kurz hodnotím výborne, bolo nám vysvetlené po teoretickej aj praktickej stránke všetko z oblasti podvojného účtovníctva. Veľa vecí nám bolo uvedených do praxe, čo je veľkým prínosom. Lektorka je vynikajúca, má veľa skúseností, s ktorými sa podelila s nami. Je ústretová a vždy nám všetko vysvetlila ak sme nerozumeli.

Zuzana Tarabová 5 z 5

Kurz splnil očakávania, aj keď sa ešte budem musieť tejto téme venovať dlhšie, kým pochopím všetky súvislosti a navyše v každej organizácii sú prípady, ktoré sú riešené svojím spôsobom. Milá lektorka, ochotná vysvetliť a odpovedať na každú otázku

Veronika Pomšárová 5 z 5

Pochopila som veci, v ktorých som robila chyby a hlavne dôvod prečo. Kurz sa mi veľmi páčil. Bol zaujímavý, všetko z praxe. Vždy všetko bolo dopodrobna vysvetlené. Veľmi sa mi páčil aj vlastný projekt. Pani lektorka bola veľmi ochotná, má veľmi veľa skúseností z praxe.

Petra Roziak 4 z 5

Časové rozvrhnutie kurzu s víkendovými pauzami mi vyhovoval, poskytol dosť času na vstrebanie problematiky. Lektor sa mám intenzívne venoval, pristupoval k svojej práci proaktívne. Mala som pocit, že svoju prácu vykonáva s radosťou aj napriek náročnosti.

Michaela Betíková 5 z 5

Priebeh kurzu hodnotím pozitívne. Práca lektora bola výborná. Lektorka sa snažila zodpovedať/ vysvetliť všetko spôsobom, aby sme to pochopili.

Veronika Oravcová 5 z 5

Kurz splnil moje očakávania, získala som tu ucelený pohľad na problematiku. Priebeh kurzu hodnotím veľmi pozitívne, látku sme prebrali v nadväznosti a veľmi zrozumiteľným spôsobom. Pani lektorka má veľmi dobré prezentačné a komunikačné schopnosti, vysvetľuje látku veľmi kvalitne, odborne a ak sme niečomu neporozumeli, vrátila sa k tomu.

Lucia Mináriková 5 z 5

Kurz prebiehal v príjemnej atmosfére, poskytol prehľadné a potrebné informácie, potrebné pre účtovníka - začiatočníka. Zopakovala som si znalosti zo školy a zároveň získala aktuálne poznámky. Oceňujem príklady z praxe, schopnosť vysvetliť a objasniť rôzne typy účtovných prípadov. Vysokú profesionalitu, ľudský prístup.

Mária Nágelová 5 z 5

Potrebovala som osviežiť svoje vedomosti a to som dosiahla. Som spokojná s celým priebehom kurzu. Nakoľko som dochádzala vlakom, bolo mi vyhovené, aby som sa aj dostala domov. Som spokojná. Ďakujem. Lektorka je profesionálna zo všetkých hľadísk. Má široké vedomosti, praktické aj teoretické.

Ing. Katarína Krajkovičová 5 z 5

Kurz splnil naše očakávania, lektorka podrobne vysvetlila rozdiely účtovania a obohatila nás o praktické skúsenosti z účtovania rozpočtových organizácií Ďakujeme

Naše webové stránky používajú cookies a uchovávajú Vašu IP adresu. Viac informácií nájdete tu.