Informácie na telefónnom čísle 0948 399 388
Zákaznícka zóna

IAS/IFRS - Medzinárodné štandardy
5 hviezdičiek 4 hodnotenia

Kurz je určený pre pracovníkov v oblasti účtovníctva, výkazníctva, finančných útvarov, controllingu, daní, vnútornej kontroly ako úvod do problematiky IAS/IFRS.

-názov kurzu-

IAS - IFRS - Medzinárodné štandardy finančného vykazovania:

Na kurze sa oboznámite s koncepčným rámcom a základnými štandardmi IAS/IFRS, s dôrazom na odlišnosti medzi účtovnou metodikou podľa slovenských účtovných štandardov a štandardov IAS/IFRS. Oboznámite sa so štruktúrou výkazov účtovnej závierky, s otázkou prvého prevodu na IFRS a prevodovým mostíkom, princípmi retrospektivity pri zmenách účtovných politík. Riešené bude aj použitie rôznych modelov oceňovania dlhodobého majetku a zásob a problematika zníženia hodnoty majetku.

Metodika kurzu je zameraná na riešenie konkrétnych praktických prípadových štúdií a naučíte sa aplikovať komplexné znalosti IAS/IFRS noriem v slovenskom podnikateľskom prostredí.

Obsah:
1. História a koncepčný rámec medzinárodných účtovných štandardov IAS/IFRS
2. Použitie IAS/IFRS v podmienkach slovenskej legislatívy
3. IAS 1 – Prezentácia účtovnej závierky
4. IAS 7 – Výkazy peňažných tokov
5. IAS 8 – Účtovná politika, zmeny v účtovných odhadoch a chyby
6. IAS 10 – Udalosti po vykazovanom období
7. IAS 16 – Nehnuteľnosti, stroje a zariadenia
8. IAS 17 – Lízingy
9. IAS 40 – Investície do nehnuteľností
10. IAS 38 – Nehmotný majetok
11. IAS 36 – Zníženie hodnoty majetku
12. IAS 2 – Zásoby
13. IAS 11 – Zákazková výroba
14. IAS 18 – Výnosy
15. IAS 37 – Rezervy, podmienené záväzky a podmienené aktíva
16. IAS 23 – Náklady na úvery a pôžičky

Lektorka tohto kurzu má odbornú prax a pracuje s IAS/IFRS štandardmi v rámci viacerých spoločností so zahraničnou kapitálovou účasťou.

V cene sú obsiahnuté aj učebné materiály

Pozrite si fotky z našich kurzov na stránke: www.facebook.com.

Zobraziť bližší popis

Kde najbližšie školíme?

IAS/IFRS - Medzinárodné štandardy

Denný kurz od 8:30 do 15:30
02.10. - 04.10.2017 (kalendár)
lektor: Zuzana Nemcová (detail)
mesto: Bratislava (mapa)

prihlásiť sa (160,00 €)

pôvodná cena: 160,00 € / voľné miesta: 10

Ďalšie kurzy, ktoré sa Vám môžu hodiť

Mariana Romanová

5 hviezdičky

Teória spojená s praktickými príkladmi, čo pomohlo k pochopeniu problematiky. Lektorka mala kvalifikovaný výklad a zodpovedala rôzne otázky z praxe.

Peter Majtán

5 hviezdičky

Kurz splnil všetky moje očakávania, tak ako všetky kurzy v Jaspise. Pani lektorka bola naozaj veľmi milá, ústretová, vedela reagovať na všetky naše otázky.

Andrea Mészárosová

5 hviezdičky

Som veľmi pokojná s kurzom. Bol vedený primeraným tempom, praktická časť bola veľmi dobrá a lektorka výborná.