Informácie na telefónnom čísle 0948 399 388
Zákaznícka zóna

IAS/IFRS - Medzinárodné štandardy
5 hviezdičiek 4 hodnotenia

Stretli ste sa pri účtovníckej praxi s IAS/IFRS len okrajovo? Kurz je pripravený tak, aby ste po jeho absolvovaní získali ucelený pohľad na problematiku IAS/IFRS a základné štandardy. Vedomosti využijete najmä ak pracujete v oblasti účtovníctva, výkazníctva, controllingu, daní a vnútornej kontroly účtovných jednotiek.

-názov kurzu-

Čo vás na kurze čaká?
Kurz vám poskytne úvod do problematiky IAS/IFRS s dôrazom na odlišnosti medzi účtovnou metodikou podľa slovenských účtovných štandardov.

Lektorka má bohaté skúsenosti s IAS/IFRS štandardmi z viacerých spoločností so zahraničnou kapitálovou účasťou. Na kurze vám vysvetlí štruktúru výkazov účtovnej závierky, prvý prevod na IFRS a prevodový mostík, princípy retrospektivity pri zmenách účtovných politík.

Časť kurzu bude venovaná použitiu rôznych modelov oceňovania dlhodobého

majetku a problematike zníženia hodnoty majetku.

Kurz je plný praktických príkladov, aby ste sa naučili aplikovať komplexné znalosti IAS/IFRS noriem v slovenskom podnikateľskom prostredí a riešiť reálne prípady.

Detailný obsah kurzu:
1. História a koncepčný rámec medzinárodných účtovných štandardov IAS/IFRS
2. Použitie IAS/IFRS v podmienkach slovenskej legislatívy
3. IAS 1 – Prezentácia účtovnej závierky
4. IAS 7 – Výkazy peňažných tokov
5. IAS 8 – Účtovná politika, zmeny v účtovných odhadoch a chyby
6. IAS 10 – Udalosti po vykazovanom období
7. IAS 16 – Nehnuteľnosti, stroje a zariadenia
8. IAS 17 – Lízingy
9. IAS 40 – Investície do nehnuteľností
10. IAS 38 – Nehmotný majetok
11. IAS 36 – Zníženie hodnoty majetku
12. IAS 2 – Zásoby
13. IAS 11 – Zákazková výroba
14. IAS 18 – Výnosy
15. IAS 37 – Rezervy, podmienené záväzky a podmienené aktíva
16. IAS 23 – Náklady na úvery a pôžičky

Všetky potrebné materiály sú zahrnuté v cene.

Rozsah kurzu
25 vyučovacích hodín

Ako hodnotia kurz doterajší absolventi?
Peter Majtán: “Kurz splnil všetky moje očakávania, tak ako všetky kurzy v Jaspise. Pani lektorka bola naozaj veľmi milá, ústretová, vedela reagovať na všetky naše otázky.”

Martina Romanová: “Teória spojená s praktickými príkladmi, čo pomohlo k pochopeniu problematiky. Lektorka mala kvalifikovaný výklad a zodpovedala rôzne otázky z praxe.”

Ostaňme v kontakte aj na Facebooku
Pravidelne dokumentujeme atmosféru na kurzoch, ako to u nás vyzerá a čím Agentúra Jaspis práve žije.

Zobraziť bližší popis

Čo na kurz hovoria absolventi?

Mariana Romanová

5 hviezdičky

Teória spojená s praktickými príkladmi, čo pomohlo k pochopeniu problematiky. Lektorka mala kvalifikovaný výklad a zodpovedala rôzne otázky z praxe.

Peter Majtán

5 hviezdičky

Kurz splnil všetky moje očakávania, tak ako všetky kurzy v Jaspise. Pani lektorka bola naozaj veľmi milá, ústretová, vedela reagovať na všetky naše otázky.

Andrea Mészárosová

5 hviezdičky

Som veľmi pokojná s kurzom. Bol vedený primeraným tempom, praktická časť bola veľmi dobrá a lektorka výborná.

Kde najbližšie školíme?

IAS/IFRS - Medzinárodné štandardy

Ďalšie kurzy, ktoré sa Vám môžu hodiť

Naše webové stránky používajú cookies a uchovávajú Vašu IP adresu. Viac informácií nájdete tu.