Informácie na telefónnom čísle 0948 399 388
Zákaznícka zóna

Legislatívne zmeny v mzdovom účtovníctve 2019 a prehľad činností pri RZD za 2018

kurz mzdy a personalistika

OBSAH

1. Minimálna mzda
   - Minimálna mzda pre rok 2019

2. Príplatky ku mzde pre rok 2019
  - všetko o príplatkoch vrátane noviniek a príkladov
  - príplatky pri prácach na dokohy

 

3. "13. a 14. plat"
  - všetko o peňažnom plnení

4. Príspevok zamestnávateľa na rekreáciu
  - podmienky pre poskytnutie
  - výška príspevku
  - formy príspevku
  - rekreačný poukaz
  - oprávnené výdavky zamestnanca o rekreáciu
  - dane a odvody z príspevku na rekreáciu

5. Sociálne a zdravotné poistenie v roku 2019
  - odvodová odpočítateľná položka
  - odvodová úľava pri zamestnaní dlhodobo nezamestnaných
  - náhrada príjmu pri DPN
  - zmeny pri materskej
  - reťazové pôrody a pravdepodobný príjem
  - otec na materskej a zdravotné poistenie matky

6. Veličiny pre exekučné zrážky v roku 2019    

7. Zákaz doložky o mlčanlivosti o mzdových a pracovných podmienkach

8. Povinnosť nahlasovať voľné pracovné miesta

9. Daň z príjmov v roku 2019
 
- sadzby dane a s nimi súvisiace veličiny
  - nový nepeňažný benefit  – príspevok na ubytovanie už v RZD za 2018
  - daňový bonus na dieťa a novinky s ním súvisiace
  - daňový bonus na zaplatené úroky
  - nezdaniteľná časť na daňovníka v roku 2019

10. Zmeny týkajúce sa tlačív v oblasti daní 2019
  - „Potvrdenia“ za rok 2018
  - „Potvrdenia“ pre rok 2019
  - Žiadosť o RZD za rok 2018
  - „Ročné zúčtovanie dane“ za rok 2018
  - „Hlásenie o vyúčtovaní dane za rok 2018“
  - „Prehľad o zrazených a odvedených preddavkoch“ za rok 2019

11. Lekárske prehliadky – LZS – nové povinnosti

12. Ročné zúčtovanie dane za rok 2018 - prehľad
 
- termíny
  - všeobecne platné pravidlá
  - prehľad tlačív
  - konkretizácia všetkých položiek v žiadosti o RZD
  - prehľad tlačiva RZD za rok 2019

 

Zobraziť bližší popis
Marta Weberová

garant kurzu

Marta Weberová

Mzdám a personalistike sa venuje od roku 1995. V roku 2001 založila vlastnú spoločnosť zameranú na mzdový outsourcing a vzdelávanie v oblasti pracovnoprávnych vzťahov. Má viac ako 25 ročnú prax v praktickom vedení mzdového a personálneho oddelenia, ako aj vo vzdelávaní v rozsahu pracovnoprávnych vzťahov. Aktívne publikuje odborné články v danej oblasti. Vo vlastnej réžii vydala a distribuovala príručku „Ako sa stať dobrou mzdovou účtovníčkou“, ktorá pomohla viacerým začínajúcim mzdovým účtovníčkam. Vypracovala na objednávku množstvo vzdelávacích materiálov pre rôzne vzdelávacie agentúry na Slovensku. Jej odborné články môžete nájsť aj vo vydavateľstve Verlag Dashöfer, s ktorým niekoľko rokov spolupracovala. V minulosti spolupracovala so Slovenskou obchodnou a priemyselnou komorou. Jej poradenské služby využívajú mnohé súkromné firmy a inštitúcie. V súčasnosti svoje bohaté skúsenosti z praxe odovzdáva ďalej cez vzdelávacie a poradenské aktivity nie len v Bratislave, ale aj ostatných krajoch Slovenska.

Čo na kurz hovoria absolventi?

Kde najbližšie školíme?

Legislatívne zmeny v mzdovom účtovníctve 2019 a prehľad činností pri RZD za 2018

Ďalšie kurzy, ktoré sa Vám môžu hodiť

Naše webové stránky používajú cookies a uchovávajú Vašu IP adresu. Viac informácií nájdete tu.