Informácie na telefónnom čísle 0948 399 388
Zákaznícka zóna

Pekár

Kurz je akreditovaný Ministerstvom školstva SR a po jeho úspešnom absolvovaní získate osvedčenie o absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho programu ďalšieho vzdelávania vydané podľa §14 ods. 9 zákona č. 568/2009 Z.z. o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Osvedčenie slúži ako doklad o odbornom vzdelaní a môžete sa ním preukázať ako kvalifikovaná pracovná sila.

rekvalifikačný kurz pekár

V rekvalifikačnom kurze sa účastníci oboznámia so surovinami a zásadami HACCP používanými v pekárenskej technológii. Naučia sa pripravovať cestá, pálenú hmotu alebo kvas. Budú ovládať výrobu chleba, pečiva a iných pekárenských výrobkov.
 

V rekvalifikačnom kurze sa účastníci oboznámia so surovinami a zásadami HACCP používanými v pekárenskej technológii. Naučia sa pripravovať cestá, pálenú hmotu alebo kvas. Budú ovládať výrobu chleba, pečiva a iných pekárenských výrobkov.

Rekvalifikačný kurz sa skladá z teoretickej a praktickej časti. Kurz ponúkame individuálnou formou (aj pre jednotlivcov). Teoretická časť v rozsahu 60 vyučovacích hodín prebieha samoštúdiom a formou konzultácií s lektorom v Novom Meste nad Váhom.

Získané teoretické vedomosti si účastníci precvičujú odborným praktickým výcvikom. Praktická časť prebieha v rozsahu 180 hodín v dňoch pondelok až piatok v prevádzke, kde sa klienti pod odborným dohľadom zaúčajú do pekárskej práce.

Kurz je akreditovaný Ministerstvom školstva SR a po jeho úspešnom absolvovaní získate osvedčenie o absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho programu ďalšieho vzdelávania vydané podľa §14 ods. 9 zákona č. 568/2009 Z.z. o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Osvedčenie slúži ako doklad o odbornom vzdelaní a môžete sa ním preukázať ako kvalifikovaná pracovná sila.

Osvedčením o vzdelaní sa môžete preukázať pri zakladaní živnosti (podľa Zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní, § 22) po splnení podmienok Slovenskej živnostenskej komory. Pre podrobnejšie informácie ohľadom zakladania živnosti, prosím, kontaktujte Váš živnostenský úrad.

Kurz realizujeme individuálnou formou. Ak máte záujem, zavolajte nám! Poradíme Vám, vysvetlíme, vypočujeme si Vaše potreby a zaistíme pre Vás optimálnu formu kurzu.

Zobraziť bližší popis

Kde najbližšie školíme?

Pekár

Individuálny termín - pre 1 klienta
termín neurčený
mesto: Slovensko (mapa)

prihlásiť sa (585,00 €)

pôvodná cena: 585,00 € / voľné miesta: 1

Ďalšie kurzy, ktoré sa Vám môžu hodiť