Informácie na telefónnom čísle 0948 399 388
Zákaznícka zóna

Kuchár
5 hviezdičiek 2 hodnotenia

Kurz je akreditovaný Ministerstvom školstva SR a po jeho úspešnom absolvovaní získate osvedčenie o absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho programu ďalšieho vzdelávania vydané podľa §14 ods. 9 zákona č. 568/2009 Z.z. o celoživotnom vzdelávaní, ktoré slúži ako doklad o odbornom vzdelaní a môžete sa ním preukázať ako kvalifikovaná pracovná sila, prípadne môžete požiadať o založenie živnosti po splnení podmienok Slovenskej živnostenskej komory.

akreditované osvedčenie Agentúra JASPIS

rekvalifikačný kurz kuchár

Kurz sa skladá z teoretickej a praktickej časti. Na teoretickej časti, ktorá prebieha zvyčajne počas víkendov, sa oboznámite s prípravou jedál, vybavením kuchyne, so zásadami hygieny a pravidlami pri prevádzkovaní reštauračného zariadenia.

 Získané teoretické vedomosti si precvičíte odborným praktickým výcvikom. Praktická časť v rozsahu 320 hodín prebieha zvyčajne od pondelka do piatku v reštaurácii. Tu budete pod odborným dohľadom samostatne pripravovať jedlá.

Obsah:
1. Zásady hygieny a bezpečnosti pri práci
2. Predbežná úprava základných potravín
3. Základné úpravy pri spracovaní potravín, varenie a zaprávanie
4. Polievky
5. Príprava základných, krycích, jemných omáčok a rôsolov
6. Prílohy a doplnky k hlavným jedlám
7. Príprava a výdaj bezmäsitých jedál
8. Príprava a výdaj jedál z mäsa jatočných zvierat
9. Príprava hotových jedál z rýb, hydiny a zveriny
10. Príprava jedál studenej kuchyne a predjedál
11. Ekonomické minimum

PRE KOHO JE KURZ VHODNÝ A JEHO VYUŽITIE:

Kurz je veľmi vyhľadávaný najmä ľuďmi, ktorí si hľadajú prácu v zahraničí a potrebujú sa preukázať osvedčením o odbornom vzdelaní. Po absolvovaní kurzu môžete na základe získaného osvedčenia požiadať v zahraničí o udelenie pracovného povolenia.

Takisto je tento kurz veľmi obľúbený u majiteľov reštaurácií alebo iných pohostinských zariadení, ktorí sa potrebujú preukázať osvedčením o vzdelaní v obore Kuchár pri zakladaní živnosti (podľa Zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní, § 22, písmeno C) po splnení podmienok Slovenskej živnostenskej komory. Pre podrobnejšie informácie ohľadom zakladania živnosti, prosím, kontaktujte Váš živnostenský úrad.

Rozsah:
500 hodín

Otázky a odpovede:

Musím si zabezpečiť vlastnú prevádzku na prax? Je prax platená?
Prax prebieha podľa harmonogramu, ktorý si dohodnete s konkrétnou prevádzkou. Môže to byť napr. 8 hod. denne od pondelka do piatku, prípadne v kombinácii s víkendami. Keď absolvujete predpísaný počet hodín (320), prax pre Vás končí. Prax vykonávate bez nároku na odmenu. Máme k dispozícii viacero kvalitných reštaurácii, s ktorými spolupracujeme (nemusíte si zabezpečovať vlastnú prevádzku), cieľom je naučiť sa ich postupy a získať čo najviac praktických zručností.
 

Kedy získam osvedčenie?
Každý termín akreditovaného kurzu musíme nahlásiť na Ministerstvo školstva a termín je pevne stanovený. Osvedčenie Vám môžeme odovzdať v deň ukončenia kurzu.

Zobraziť bližší popis

Kde najbližšie školíme?

Kuchár

Kurz - po teórií prax
26.08. - 05.12.2017 (kalendár)
lektor: Agáta Németová (detail)
mesto: Košice (mapa)

prihlásiť sa (372,00 €)

pôvodná cena: 372,00 € / voľné miesta: 5

Kurz - po teórií prax
09.09. - 04.01.2018 (kalendár)
lektor: Alena Brandšteterová (detail)
mesto: Bratislava (mapa)

prihlásiť sa (372,00 €)

pôvodná cena: 372,00 € / voľné miesta: 6

Kurz - po teórií prax
30.09. - 09.01.2018 (kalendár)
mesto: Žilina (mapa)

prihlásiť sa (372,00 €)

pôvodná cena: 372,00 € / voľné miesta: 5

Individuálny termín - pre 1 klienta
30.09. - 10.01.2018 (kalendár)
lektor: Alena Brandšteterová (detail)
mesto: Slovensko (mapa)

prihlásiť sa (585,00 €)

pôvodná cena: 372,00 € / voľné miesta: 1

Individuálny termín - pre 1 klienta
termín neurčený
mesto: Slovensko (mapa)

prihlásiť sa (585,00 €)

pôvodná cena: 372,00 € / voľné miesta: 1

Ďalšie kurzy, ktoré sa Vám môžu hodiť

Mgr. Zuzana Hašková

5 hviezdičky

Lektorky prezentovali svoje poznatky na vysokej odbornej úrovni, zohľadnili aktuálnosť trendov, postupov a informácií-

Andreas Bertók

5 hviezdičky

Príjemný personál - pani lektorky aj pracovníci a aj príjemná atmosféra.