Informácie na telefónnom čísle 0948 399 388
Zákaznícka zóna

Cukrár
5 hviezdičiek 4 hodnotenia

Kurz je akreditovaný Ministerstvom školstva SR a po jeho úspešnom absolvovaní získate osvedčenie o absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho programu ďalšieho vzdelávania vydané podľa §14 ods. 9 zákona č. 568/2009 Z.z. o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Osvedčenie slúži ako doklad o odbornom vzdelaní a môžete sa ním preukázať ako kvalifikovaná pracovná sila.

rekvalifikačný kurz cukrár

Na kurze sa naučíte pripravovať múčniky, ovládať prípravu rôznych základov ciest na výrobu pečených i nepečených cukrárenských výrobkov a rôznych špecialít, napríklad aj zmrzlín. Získate základy normovania pri príprave všetkých predpísaných výrobkov.

 


Kurz sa skladá z teoretickej a praktickej časti. Teoretická časť v rozsahu 60 vyučovacích hodín prebieha počas troch víkendov (skupinová forma). Ponúkame ju aj individuálne - pre jednotlivcov formou samoštúdia a konzultácií s lektorom.

Získané teoretické vedomosti si precvičíte odborným praktickým výcvikom. Praktická časť v rozsahu 220 hodín prebieha od pondelka do piatku v cukrárskej výrobni. Výber konkrétnej prevádzky zabezpečujeme podľa aktuálnych voľných kapacít a snažíme sa aby bola prevádzka dostupná v rámci Vášho miesta bydliska. Ak je termín v Bratislave, ktorý ste si vybrali už obsadený, je stále možnosť na kurz nastúpiť, len praktickú časť kurzu vieme zabezpečiť už len mimo Bratislavy - napr. v Piešťanoch. V takom prípade nás, prosím, kontaktujte.

Kurz je akreditovaný Ministerstvom školstva SR a po jeho úspešnom absolvovaní získate osvedčenie o absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho programu ďalšieho vzdelávania vydané podľa §14 ods. 9 zákona č. 568/2009 Z.z. o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Osvedčenie slúži ako doklad o odbornom vzdelaní a môžete sa ním preukázať ako kvalifikovaná pracovná sila.

Osvedčením o vzdelaní sa môžete preukázať pri zakladaní živnosti (podľa Zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní, § 22) po splnení podmienok Slovenskej živnostenskej komory. Pre podrobnejšie informácie ohľadom zakladania živnosti, prosím, kontaktujte Váš živnostenský úrad.


Referencie od našich klientov:
"Veľmi pekne by som Vám chcela za všetko poďakovať. Tá prax s lektorkou nemala chybu, pedagóg sa nezaprie, venovala sa len mne, ukázala mi ako sa daný výrobok robí a potom dohliadala na to ako to robím a na konci dňa ma skúšala z toho čo som si zapamätala. Som nadmieru spokojná, každopádne budem kurz odporúčať. Moc ďakujem." Ivana Kováčová

Zavolajte nám! Poradíme Vám, vysvetlíme, vypočujeme si Vaše potreby a zaistíme pre Vás optimálnu formu kurzu.

Zobraziť bližší popis
Edita Pappová

garant kurzu

Edita Pappová

Cukrárskemu odboru a odbornému vzdelávaniu stredoškolskej mládeže sa venuje od 19 rokov.

Momentálne pôsobí ako učiteľka odborných predmetov na strednej škole v Bratislave. Má bohaté teoretické a praktické skúsenosti v cukrárskej profesii. Svojich študentov pripravuje na mnohé súťaže, odborné prezentácie a výstavy. Má 2 cukrárske rekordy zapísané v slovenskej knihe rekordov. Stále sa zaujíma o nové trendy, preto sa zúčastňuje odborných domácich a zahraničných výstav. Má radosť z každého, kto sa zaujíma o cukrársky odbor a teší sa na všetkých, ktorí majú záujem o túto krásnu profesiu.

Kde najbližšie školíme?

Cukrár

Kurz - po teórií prax
26.08. - 21.11.2017 (kalendár)
lektor: Edita Pappová (detail)
mesto: Bratislava (mapa)

prihlásiť sa (490,00 €)

pôvodná cena: 490,00 € / voľné miesta: 0

Kurz - po teórií prax
23.09. - 04.01.2018 (kalendár)
lektor: Katarína Rothmajerová (detail)
mesto: Košice (mapa)

prihlásiť sa (490,00 €)

pôvodná cena: 490,00 € / voľné miesta: 10

Individuálny termín - pre 1 klienta
30.09. - 03.01.2018 (kalendár)
lektor: Edita Pappová (detail)
mesto: Slovensko (mapa)

prihlásiť sa (585,00 €)

pôvodná cena: 490,00 € / voľné miesta: 0

Kurz - po teórií prax
21.10. - 06.02.2018 (kalendár)
lektor: Edita Pappová (detail)
mesto: Bratislava (mapa)

prihlásiť sa (490,00 €)

pôvodná cena: 490,00 € / voľné miesta: 5

Ďalšie kurzy, ktoré sa Vám môžu hodiť

Mária Lujza Baňovičová

5 hviezdičky

Obsah kurzu z teórie bol dostačujúci. Výborný odborný prístup lektorky, zodpovedané otázky, som spokojná :) Kurz by som odporučila známym. Zodpovedal mojim potrebám, obsahoval dostatočné množstvo informácií

Dagmar Húdeková

5 hviezdičky

Obsah blokov bol dobre rozdelený. Lektorka bola veľmi ústretová, mala prehľad vo všetkých oblastiach cukrárenstva. Kurz by som odporučila.

Mgr. Mária Valigurská

5 hviezdičky

Rozvrhnutie tém a blokov mi vyhovovalo, nemenila by som to. Lektorku chválim za prípravu, aktuálnosť tém, príbehy z praxe. Mala veľmi ľudský prístup. Kurz by som odporučila, lebo splnil moje predstavy. Lepšie sa orientujem v cukrárskej téme a dá človeku nový pohľad na veci. Hlavne hygienu! Kurz bol veľmi prínosný.