Informácie na telefónnom čísle 0948 399 388
Zákaznícka zóna

Čašník
5 hviezdičiek 1 hodnotenie

Kurz je akreditovaný Ministerstvom školstva SR a po jeho úspešnom absolvovaní získate osvedčenie o absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho programu ďalšieho vzdelávania vydané podľa §14 ods. 9 zákona č. 568/2009 Z.z. o celoživotnom vzdelávaní, ktoré slúži ako doklad o odbornom vzdelaní a môžete sa ním preukázať ako kvalifikovaná pracovná sila, prípadne môžete požiadať o založenie živnosti po splnení podmienok Slovenskej živnostenskej komory.

rekvalifikačný kurz čašník
Kurz sa skladá z teoretickej a praktickej časti. Teoretická časť (120 vyučovacích hodín) prebieha zvyčajne počas víkendov. Praktickú časť (380 hodín) sa Vám budeme snažiť zabezpečiť v prevádzke čo najbližšie k miestu Vášho bydliska, kde budete pod dohľadom hlavného čašníka obsluhovať hostí, podávať jedlá, nápoje a pripravovať stolovanie.

Obsah:
1. Spoločenské pravidlá
2. Zásady hygieny a bezpečnosti pri práci
3. Inventár a zariadenie na úseku obsluhy
4. Základné pravidlá a technika obsluhy
5. Jednoduchá obsluha
6. Zložitá obsluha
7. Obsluha v kaviarni
8. Obsluha vo vinárni
9. Miešané nápoje

PRE KOHO JE KURZ VHODNÝ A JEHO VYUŽITIE:

Kurz je akreditovaný Ministerstvom školstva SR a po jeho úspešnom
absolvovaní získate osvedčenie o absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho programu ďalšieho vzdelávania vydané podľa §14 ods. 9 zákona č. 568/2009 Z.z. o celoživotnom vzdelávaní, ktoré slúži ako doklad o odbornom vzdelaní a môžete sa ním preukázať ako kvalifikovaná pracovná sila, prípadne môžete požiadať o založenie živnosti po splnení podmienok Slovenskej živnostenskej komory.

Kurz je veľmi vyhľadávaný najmä ľuďmi, ktorí si hľadajú prácu v zahraničí a potrebujú sa preukázať osvedčením o odbornom vzdelaní. Po absolvovaní kurzu môžete na základe získaného osvedčenia požiadať v zahraničí o udelenie pracovného povolenia.

Takisto je tento kurz veľmi obľúbený u majiteľov reštaurácií alebo iných pohostinských zariadení, ktorí sa potrebujú preukázať osvedčením o vzdelaní v obore Čašník pri zakladaní živnosti (podľa Zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní, § 22, písmeno C) po splnení podmienok Slovenskej živnostenskej komory. Pre podrobnejšie informácie ohľadom zakladania živnosti, prosím, kontaktujte Váš živnostenský úrad.

Rozsah:
500 hodín

Otázky a odpovede:

Musím si zabezpečiť vlastnú prevádzku na prax? Je prax platená?
Prax prebieha podľa harmonogramu, ktorý si dohodnete s konkrétnou prevádzkou. Môže to byť napr. 8 hod. denne od pondelka do piatku, prípadne v kombinácii s víkendami. Keď absolvujete predpísaný počet hodín (380), prax pre Vás končí. Prax vykonávate bez nároku na odmenu. Máme k dispozícii viacero kvalitných reštaurácii, s ktorými spolupracujeme (nemusíte si zabezpečovať vlastnú prevádzku), cieľom je naučiť sa ich postupy a získať čo najviac praktických zručností.

Kedy získam osvedčenie?
Každý termín akreditovaného kurzu musíme nahlásiť na Ministerstvo školstva a termín je pevne stanovený. Osvedčenie Vám môžeme odovzdať v deň ukončenia kurzu.

Zobraziť bližší popis

Kde najbližšie školíme?

Čašník

Kurz - po teórií prax
26.08. - 09.01.2018 (kalendár)
lektor: Agáta Németová (detail)
mesto: Košice (mapa)

prihlásiť sa (372,00 €)

pôvodná cena: 372,00 € / voľné miesta: 10

Kurz - po teórií prax
09.09. - 01.02.2018 (kalendár)
mesto: Bratislava (mapa)

prihlásiť sa (372,00 €)

pôvodná cena: 372,00 € / voľné miesta: 10

Kurz - po teórií prax
30.09. - 06.02.2018 (kalendár)
mesto: Žilina (mapa)

prihlásiť sa (372,00 €)

pôvodná cena: 372,00 € / voľné miesta: 9

Individuálny termín - pre 1 klienta
termín neurčený
mesto: Slovensko (mapa)

prihlásiť sa (585,00 €)

pôvodná cena: 372,00 € / voľné miesta: 3

Ďalšie kurzy, ktoré sa Vám môžu hodiť

Anton Lazík

5 hviezdičky

Bol som s kurzom veľmi spokojný. Veľmi dobré schopnosti prednášania a dobré príklady vo forme videií.