Informácie na telefónnom čísle 0948 399 388
Zákaznícka zóna

Povinnosti podnikateľa

Kurz je určený podnikateľom – konateľom a živnostníkom, ktorí chcú mať ucelený prehľad o právnom prostredí SR, o svojich právach a povinnostiach voči štátu, úradom a inštitúciám.

kurz povinnosti podnikateľa

Prevedieme Vás cennými a praktickými informáciami preuľahčenie Vášho podnikania a môžete sa uistiť, či Vašu prácu vykonávate správne.

Pre ľahkú orientáciu Vám zhrnieme údaje o oznamovacích povinnostiach, obchodnom registri, príprave zmlúv, bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci či ochrane osobných údajov.

Obsah:
1. Základný právny rámec podmienok podnikania v SR
* Formy podnikania
2. Práva a povinnosti konateľov a živnostníkov
3. Obchodný register a Živnostenský register
4. Zmluvy:
* Príprava a náležitosti obchodných zmlúv
* Pravidlá pri uzatváraní zmlúv
* Zodpovednosti zmluvných strán
5. Vymožiteľnosť práva:
* Právne zabezpečenie splnenia záväzku (záložné právo, zádržné právo, prevod pohľadávky, zmluvná pokuta, ručenie, uznanie záväzku)
* Exekúcie
* Mediácia
* Mimosúdne riešenie sporu
6. Správne orgány:
* Daňový úrad
* Sociálna poisťovňa
* Zdravotné poisťovne
* Oznamovacie povinnosti
7. Dane:
* DPH
* Daň z príjmov
* Miestne dane
* Spotrebné dane
* Daňový poriadok
8. Zamestnávanie a pracovnoprávne vzťahy:
* Zákonník práce
* Pracovné zmluvy a dohody
* Pracovný poriadok a smernice
* Dohoda o hmotnej zodpovednosti
* Ukončenie pracovného pomeru
9. Účtovníctvo:
* Náležitosti účtovných dokladov
* Vedenie účtovníctva
* Daňovo uznateľné výdavky
10. Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
11. Ochrana osobných údajov

V cene sú obsiahnuté aj podrobné učebné materiály.

Pozrite si fotky z našich kurzov na stránke: www.facebook.com.

Zobraziť bližší popis
Anna  Suchá, PhD.

garant kurzu

Anna Suchá, PhD.

Čo na kurz hovoria absolventi?

Kde najbližšie školíme?

Povinnosti podnikateľa

Ďalšie kurzy, ktoré sa Vám môžu hodiť

Naše webové stránky používajú cookies a uchovávajú Vašu IP adresu. Viac informácií nájdete tu.