Informácie na telefónnom čísle 0948 399 388
Zákaznícka zóna

Povinnosti podnikateľa

Kurz je určený podnikateľom – konateľom a živnostníkom, ktorí chcú mať ucelený prehľad o právnom prostredí SR, o svojich právach a povinnostiach voči štátu, úradom a inštitúciám.

kurz povinnosti podnikateľa

Prevedieme Vás cennými a praktickými informáciami preuľahčenie Vášho podnikania a môžete sa uistiť, či Vašu prácu vykonávate správne.

Pre ľahkú orientáciu Vám zhrnieme údaje o oznamovacích povinnostiach, obchodnom registri, príprave zmlúv, bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci či ochrane osobných údajov.

Obsah:
1. Základný právny rámec podmienok podnikania v SR
* Formy podnikania
2. Práva a povinnosti konateľov a živnostníkov
3. Obchodný register a Živnostenský register
4. Zmluvy:
* Príprava a náležitosti obchodných zmlúv
* Pravidlá pri uzatváraní zmlúv
* Zodpovednosti zmluvných strán
5. Vymožiteľnosť práva:
* Právne zabezpečenie splnenia záväzku (záložné právo, zádržné právo, prevod pohľadávky, zmluvná pokuta, ručenie, uznanie záväzku)
* Exekúcie
* Mediácia
* Mimosúdne riešenie sporu
6. Správne orgány:
* Daňový úrad
* Sociálna poisťovňa
* Zdravotné poisťovne
* Oznamovacie povinnosti
7. Dane:
* DPH
* Daň z príjmov
* Miestne dane
* Spotrebné dane
* Daňový poriadok
8. Zamestnávanie a pracovnoprávne vzťahy:
* Zákonník práce
* Pracovné zmluvy a dohody
* Pracovný poriadok a smernice
* Dohoda o hmotnej zodpovednosti
* Ukončenie pracovného pomeru
9. Účtovníctvo:
* Náležitosti účtovných dokladov
* Vedenie účtovníctva
* Daňovo uznateľné výdavky
10. Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
11. Ochrana osobných údajov

V cene sú obsiahnuté aj podrobné učebné materiály.

Pozrite si fotky z našich kurzov na stránke: www.facebook.com.

Zobraziť bližší popis
Anna  Suchá, PhD.

garant kurzu

Anna Suchá, PhD.

Čo na kurz hovoria absolventi?

Kde najbližšie školíme?

Povinnosti podnikateľa

Ďalšie kurzy, ktoré sa Vám môžu hodiť