Informácie na telefónnom čísle 0948 399 388
Zákaznícka zóna

Zákonník práce online

Vybrať termín

Online školenie je určené pre personalistov, manažérov, HR špecialistov, mzdových účtovníkov, jednoducho každému, kto má potrebu, či chuť zorientovať sa v problematike pracovnoprávnych vzťahov.
novela zákonníka práce od 1.5.2018

Ako bude výuka prebiehať?

Vďaka aplikácii Zoom sa ocitnete vo virtuálnej učebni, kde sa spolu s ďalšími klientmi stretnete naživo s lektorom. 

Či už zastávate status zamestnanca alebo zamestnávateľa, naučíme vás chápať súvislosti medzi vybranými paragrafmi zákonníka práce a aplikačnou praxou. Prezradíme Vám, na čo si dať pozor pri uzatváraní pracovného pomeru, aké náležitosti musí obsahovať pracovná zmluva, aké práva a povinnosti z pracovnoprávneho vzťahu vyplývajú obom zúčastneným stranám, čo je pracovná disciplína a aké sú postihy za jej porušenie,  ako možno ukončiť pracovný pomer, najčastejšie chyby pracovníkov HR oddelení a ich dopad na možné pracovno-právne spory a mnoho ďalších praktických a užitočných informácií z praxe personalistu.

K dispozícii vám budú prezentácie, lektor s vami bude zdieľať obrazovku svojho počítača, kde vám ukáže, čo sa zmenilo a ako sa to dotklo výpočtu miezd, odvodov a pracovnoprávnych vzťahov.

Čo vás na kurze čaká?

Každý lektor si dáva záležať, aby teóriu preniesol do praxe. Zoznámite sa s novelizovaným Zákonníkom práce a naučíte sa ako tieto poznatky preklenúť do praxe.

Obsah  kurzu

1. Aktuálny legislatívny stav zákona 

2. Všeobecné ustanovenia – oboznámenie sa so základnými pojmami

3. Ochrana práva zamestnanca na súkromie – zákaz diskriminácie (aj z pohľadu GDPR)

4. Problematika predzmluvných vzťahov

5. Vznik a zmena pracovného pomeru

6. Skončenie pracovného pomeru

7. Pracovná disciplína a postihy za jej porušenie

8. Pracovný čas a doba odpočinku

9. Mzda a odmeňovanie

10. Dovolenka a prekážky v práci

11. Náhrada škody

12. Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru

13. Najčastejšie chyby personalistov, pracovníkov HR oddelení , praktické rady a riešenia z praxe  čomu sa vyvarovať  z pohľadu prípadných pracovno-právnych sporov

 

Čo je zahrnuté v cene?

Vyžaduje sa len aby ste si stiahli bezplatnú aplikáciu Zoom - zašleme vám podrobný návod ako si ju nainštalujete a ako sa do učebne prihlásite. Je to jednoduché, ak ale budete mať akékoľvek otázky, požiadavky na technickú alebo inú pomoc, obráťte sa, prosím, na nás.

Všetky ostatné potrebné materiály a tlačivá si môžete stiahnuť zo zákazníckej zóny, kde neustále pribúdajú aktuálne verzie

Ostaňme v kontakte aj na Facebooku
Pravidelne dokumentujeme atmosféru na kurzoch, ako to u nás vyzerá a čím Agentúra Jaspis práve žije. 

 

Aktuálne termíny

Zákonník práce online

Mohlo by Vás zaujímať

Naše webové stránky používajú cookies a uchovávajú Vašu IP adresu. Viac informácií nájdete tu.