Zákaznícka zóna

Zákonník práce online

Vybrať termín

Online školenie je určené pre personalistov, manažérov, HR špecialistov, mzdových účtovníkov, jednoducho každému, kto má potrebu, či chuť zorientovať sa v problematike pracovnoprávnych vzťahov.
novela zákonníka práce od 1.5.2018

Ako bude výuka prebiehať?

Vďaka aplikácii Zoom sa ocitnete vo virtuálnej učebni, kde sa spolu s ďalšími klientmi stretnete naživo s lektorom. 

Či už zastávate status zamestnanca alebo zamestnávateľa, naučíme vás chápať súvislosti medzi vybranými paragrafmi zákonníka práce a aplikačnou praxou. Prezradíme Vám, na čo si dať pozor pri uzatváraní pracovného pomeru, aké náležitosti musí obsahovať pracovná zmluva, aké práva a povinnosti z pracovnoprávneho vzťahu vyplývajú obom zúčastneným stranám, čo je pracovná disciplína a aké sú postihy za jej porušenie,  ako možno ukončiť pracovný pomer, najčastejšie chyby pracovníkov HR oddelení a ich dopad na možné pracovno-právne spory a mnoho ďalších praktických a užitočných informácií z praxe personalistu.

K dispozícii vám budú prezentácie, lektor s vami bude zdieľať obrazovku svojho počítača, kde vám ukáže, čo sa zmenilo a ako sa to dotklo výpočtu miezd, odvodov a pracovnoprávnych vzťahov.

Čo vás na kurze čaká?

Každý lektor si dáva záležať, aby teóriu preniesol do praxe. Zoznámite sa s novelizovaným Zákonníkom práce a naučíte sa ako tieto poznatky preklenúť do praxe.

Obsah  kurzu

1. Aktuálny legislatívny stav zákona 

2. Všeobecné ustanovenia – oboznámenie sa so základnými pojmami

3. Ochrana práva zamestnanca na súkromie – zákaz diskriminácie (aj z pohľadu GDPR)

4. Problematika predzmluvných vzťahov

5. Vznik a zmena pracovného pomeru

6. Skončenie pracovného pomeru

7. Pracovná disciplína a postihy za jej porušenie

8. Pracovný čas a doba odpočinku

9. Mzda a odmeňovanie

10. Dovolenka a prekážky v práci

11. Náhrada škody

12. Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru

13. Najčastejšie chyby personalistov, pracovníkov HR oddelení , praktické rady a riešenia z praxe  čomu sa vyvarovať  z pohľadu prípadných pracovno-právnych sporov

 

Čo je zahrnuté v cene?

Vyžaduje sa len aby ste si stiahli bezplatnú aplikáciu Zoom - zašleme vám podrobný návod ako si ju nainštalujete a ako sa do učebne prihlásite. Je to jednoduché, ak ale budete mať akékoľvek otázky, požiadavky na technickú alebo inú pomoc, obráťte sa, prosím, na nás.

Všetky ostatné potrebné materiály a tlačivá si môžete stiahnuť zo zákazníckej zóny, kde neustále pribúdajú aktuálne verzie

Ostaňme v kontakte aj na Facebooku
Pravidelne dokumentujeme atmosféru na kurzoch, ako to u nás vyzerá a čím Agentúra Jaspis práve žije. 

 

Aktuálne termíny

Zákonník práce online

Mohlo by Vás zaujímať

Naše webové stránky používajú cookies a uchovávajú Vašu IP adresu. Viac informácií nájdete tu.