Zákaznícka zóna

Inštalatér

Vybrať termín

Chcete pracovať ako kvalifikovaný inštalatér? Rozhodli ste sa svoju prácu pretaviť do vlastného biznisu, no chýba vám potrebná kvalifikácia a prax na založenie živnosti? Všetko, čo potrebujete vedieť, aby sa z vás stal kvalifikovaný inštalatér sa dozviete na kurze akreditovanom Ministerstvom školstva Slovenskej republiky.

Čo vás na kurze čaká?

Teoretická časť 

Získate vedomosti a zručnosti v oblasti montáže vodovodu a kanalizácie, budete vedieť ako čítať stavebné výkresy, ovládať montáž a demontáž domovej kanalizácie, vymerať, klásť a spájať kanalizačné potrubie, zvládnete inštaláciu všetkých druhov ohrievačov vody, montovať a osadzovať armatúry zdravotno-technických zariadení. To všetko pod vedením skúsených lektorov.

Online formou, vďaka aplikácii Zoom sa ocitnete vo virtuálnej učebni, kde sa stretnete naživo s lektorom. Bude vám postupne vysvetľovať teóriu, budete môcť klásť otázky, ak by ste niečomu neporozumeli, podobne ako v triede. K dispozícii sú Vám online účebné pomôcky ako prezentácie a skriptá, ktoré nájdete v zákazníckej zóne.

Praktická časť

Prebieha zvyčajne počas pracovných dní v prevádzke, kde pod odborným dohľadom zodpovedného pracovníka si samostatne precvičíte teoretické vedomosti. Ak ste zamestnaný ako inštalatér, prax vám po vzájomnej dohode zabezpečíme v prevádzke, v ktorej pracujete. 

Čo získate?

Po ukončení teoretickej a praktickej  časti a úspešnom absolvovaní skúšok získate osvedčenie, ktoré slúži ako doklad o odbornom vzdelaní. Osvedčenie je vydané podľa platnej akreditácie podľa zákona č. 568/2009 Z.z. o celoživostnom vzdelávaní.

Kurz Inštalatér je rozdelený na moduly: 

Technológia, materiály, projektová dokumentácia a BOZP

Montáž plynovodu, montáž ústredného vykurovania

Montáž vodovodu a kanalizácie

Môžete si vybrať, či absolvujte iba niektorý modul v ktorom získate potrebné vedomosti a zručnosti alebo celý kurz inštalatér, ktorý je potrebný pre získanie kvalifikácie v odbore a slúži ako predpoklad na otvorenie živnosti.

 

V prípade záujmu o ďalšie informácie nás kontaktujte na telefónnom čísle: 0949 487 101.

 

 

 


 

Aktuálne termíny

Inštalatér

Individuálne termíny

Inštalatér - celý kurz, Váš prvý krok k živnosti
termín dohodou

prihlásiť sa (990,00 €)

posledné miesto

Mohlo by Vás zaujímať

Naše webové stránky používajú cookies a uchovávajú Vašu IP adresu. Viac informácií nájdete tu.