Zákaznícka zóna

Dátum a miesto narodenia

Tieto osobné údaje od Vás žiadame za účelom vystavenia Vášho osvedčenia alebo certifikátu. V prípade, že Váš kurz je akreditovaný Ministerstvom školstva, po úspešnom absolvovaní získate osvedčenie, ktoré bude Vaším dokladom o vzdelaní. Osvedčenie musí obsahovať dátum a aj miesto narodenia. Skontrolujte si, prosím, správnosť Vašich osobných údajov.

Akreditované osvedčnie Agentúra JASPIS

Naše webové stránky používajú cookies a uchovávajú Vašu IP adresu. Viac informácií nájdete tu.