Mapa - Hlavné námestie č. 7, Nové Zámky

v priestoroch Domu kultúry