Barbora Jurigová

Barbora Jurigová

Mladá, dynamická lektorka. Vyštudovala Ekonomickú univerzitu v Bratislave, odbor Účtovníctvo a audítorstvo. Praktické skúsenosti s vedením a spracovaním účtovníctva a miezd. Má skúsenosti s prácou samostatnej účtovníčky v podnikateľských subjektoch. V súčastnosti sa venuje vedeniu účtovníctva ako živnostníčka.

Referencie od našich klientov

Jana Ščevková 4 z 5

Bolo poskytnuté maximálne množstvo informácii a hlavne z praxe. Výborný kurz pre začiatočníkov alebo ľudí, ktorí neboli dlho v kontakte s účtovníctvom a potrebujú si "oprášiť" vedomosti. Lektorka nám dala veľa tipov z praxe, mala rozhľad, skúsenosti a bola nápomocná.

Jana Španková 5 z 5

Tento kurz poskytuje jasný základ a vstup do účtovníctva, oceňujem dynamický priebeh kurzu. Pani lektorka bola precízne pripravená, páčilo sa mi prepojenie teórie a praxe.

Jeanetta Šipková 5 z 5

Dala by som viac hodín alebo dní na PC. Lektorka vytvorila príjemné prostredie, veľmi často využívala príklady z praxe, vysvetlila nám jasne a zrozumiteľne, je trpezlivá, milá a priateľská.

Júlia Kostrová 4 z 5

Som spokojná s kurzom PÚ v Trenčíne, kde som si zlepšila svoje vedomosti. Dozvedela som sa veľa užitočných informácii z praxe. Ako negatívum hodnotím dĺžku kurzu, pretože by sa zišiel kurz predĺžiť aspoň o jeden deň. Lektorka bola veľmi skúsená a teoretické veci prepájala so skúsenosťami z praxe, čo hodnotím ako veľmi prínosné.

Katarína Gálová 5 z 5

Veľmi príjemná pani lektorka so skúsenosťami. Pri každej veci ,o ktorej sme možno nemali ani šajnu uviedla lektorka príklad z praxe a riadne nám to vysvetlila.

Katarína Lovíšková 5 z 5

Výborná školiteľka, veľa nových vedomostí, príklady z praxe.

Kristína Hudáková 5 z 5

V kurze sme si prešli základné pojmy a jasne sme ich rozobrali. Pre mňa ako laika bol výklad zrozumiteľný a z kurzu si odnášam základný prehľad danej problematiky.

Lenka Dorinská 5 z 5

Na kurze som čakala kopec teórie, ale som milo prekvapená praktickými príkladmi. Kurz prebiehal na vysoko odbornej úrovni, každá veta, slovo z učebných textov boli odborne vysvetlené na praktických príkladoch. Lektorka - odborník, profesionál s bohatými skúsenosťami, všetko podrobne vysvetlila, zrozumiteľne aplikovala do praxe. Zapájala nás do prednášky otázkami čo hodnotím pozitívne.

Martina Chudá 5 z 5

Priebeh kurzu hodnotím pozitívne, páčili sa mi rôzne príklady, ktoré lektorka uvádzala. Taktiež sa mi páčilo prepojenie praxe s teóriou. Pani lektorka bola veľmi príjemná, zdatná v každej oblasti a na všetky otázky vedela odpovedať.

Michaela Čierťanská 5 z 5

Kurz je vhodný aj pre úplných začiatočníkov ako som bola ja, pomohol mi pochopiť jasne tematiku účtovníctva.

Natália Micháliková 5 z 5

Veľmi sa mi páčil výklad lektorky formou príkladov. Veľmi milá lektorka, má príjemné vystupovanie a zrozumiteľný výklad.

Petra Baginová 5 z 5

Kurz bol veľmi prínosný, pomohol mi objasniť veľa veci. Výborný výklad, príklady z praxe, ľudský prístup, ochota vysvetliť veci viackrát.

Tatiana Chrenková 5 z 5

Kurz splnil moje očakávania a mám väčší prehľad v účtovníctve, sú mi jasnejšie pojmy a jednotlivé činnosti v účtovníctve. Oceňujem poskytnuté materiály. Lektorka je odborníčka v účtovníctve, zrozumiteľne predkladala informácie v logickom slede. Oceňujem uvádzanie príkladov zo života, dynamický postup, ktorý udržiaval pozornosť. Kurz bol časovo vyhovujúci.