Gabriela Chovanová

Gabriela Chovanová

Vyštudovala Vysokú školu ekonómie v Banskej Bystrici. V oblasti ekonómie má aj mnoho zahraničných skúseností. Účtovníctvu sa venuje už od 90. rokov. Pracovala v rôznych súkromných aj štátnych inštitúciach, kde sa venovala účtovníctvu. Okrem práce účtovníčky sa od roku 2001 venuje aj externej lektorskej činnosti. V roku 2005 si založila živnosť. Svojím klientom spracováva externe účtovníctvo, vrátane mzdového účtovníctva a personalistiky.

Referencie od našich klientov

Agnesa Šárošiová 5 z 5

Perfektný, materiálno - technické zabezpečenie učebného materiálu. Kurz bol perfektne rozdelený na dané časové obdobia v ucelených celkoch. Lektorka bola vynikajúca.

Ema Straková 5 z 5

Veľmi dobrý prístup školiteľa. Veľmi oceňujem pripravenosť na hodiny a odbornosť z praxe. Kurz prebiehal podľa očakávania.

Ivana Rusnáková 5 z 5

Priebeh bol nad moje očakávania. Lektorka bola príjemná, vtipná a vzdelaná na vysokej úrovni. Odpovedala na všetky otázky.

Leana Čontošová 5 z 5

Prácu lektorky hodnotím veľmi pozitívne. Tempo výučby bolo prispôsobené, účastníkom tak aby jednotlivým častiam každý porozumel. Oceňujem lektorku s dlhoročnou praxou, som jej vďačná za veľa dobrých rad.

Lucia Bodnárová 5 z 5

Osvojila som si základy účtovania a lepšie porozumela podvojnému účtovníctvu. Kurz bol vedený profesionálne, zrozumiteľne a ponúkol možnosť otestovať si vlastné vedomosti. Lektorka bola milá, ústretová, vedela uvádzať príklady z praxe. Interakcia bola na vysokej úrovni.

Ľudmila Ferencová 5 z 5

Lektorka má vedomosti na vysokej úrovni, všetko nám podrobne a pomaly vysvetlila, mala s nami veľkú trpezlivosť. Naučila nás všetko potrebné.

Mária Bujnovska 5 z 5

S kurzom som spokojná, pani lektorka uviedla aj príklady zo života ak budeme účtovať na čo si máme dávať pozor, kde nespraviť chybu. S prácou lektorky p.Chovanovej som spokojná pekne zrozumiteľne vysvetľovala.

Martina Beerová 5 z 5

Nakoľko som sa nikdy nezaujímala o účtovníctvo v plnej miere som s kurzom spokojná. Kurz trval 3 týždne. veľa som sa naučila, ale osobne si myslím, že je to veľa nových informácii za takú krátku dobu. S pani lektorkou som veľmi spokojná, pri vysvetľovaní veľakrát používala príklady z praxe a tak som získala lepšiu predstavu o danej problematike.

Martina Muránska 5 z 5

S kurzom som bola spokojná na 100 % priniesol mi viac informácií ako som očakávala. Na kurze sme najprv prebrali úplné základy až po zložitejšie prípady. Prešli sme všetky účtovné triedy. Na záver sme účtovali v programe. Na kurze som sa veľa naučila, veci mi dali význam. Lektorka bola veľmi príjemná, odpovedala na každú otázku, ktorú sme jej položili. Osobne mi pomohol aj v reálnom živote účtovníka.

Mgr. Ingrid Tomková 5 z 5

Lektorka nám odovzdala svoje dlhoročné skúsenosti a získané vedomosti. Snažila sa relevantne odpovedať na všetky otázky súvisiace s témou. Odpovedala nám aj na prípadné otázky z praxe.

Miroslava Hámborská 5 z 5

Kurz splnil moje očakávania. Ponúkol mi základné informácie o PÚ, ktoré za pomoci skúseného účtovníka budem vedieť aplikovať aj v praxi. Každá hodina bola 100 % vyplnená množstvom informácií teórie a následne aplikovanie teórie v praxi - veľa príkladov na konkrétne situácie. Týmto spojením teórie + príklady pomohlo pochopiť PÚ aj človeku, ktorý sa s účtovníctvom 1x stretol na tomto kurze. Lektorka bola veľmi milá, trpezlivá, ochotná odpovedať na všetky otázky. Ponúkla nám veľa príkladov z praxe. Hodiny boli veľmi obohacujúce, pútavé, má dobrý prejav, ktorý nenudil, ale udržiaval nás v dobrej nálade celý deň.

Miroslava Legiňová 5 z 5

Lektorka je vynikajúci učiteľ a človek, bola som s ňou maximálne spokojná. Vie naučiť a vie aj veľa poradiť z praxe.

Miroslava Osadzuková 5 z 5

Kurz prebiehal v príjemnej atmosfére, ale na profesionálnej úrovni. Bol veľmi intenzívny a zaujímavý.

Natália Horvátová 5 z 5

Priebeh kurzu bol vecný, jasný a zrozumiteľný. Kurz môžem vrelo odporučiť. S kurzom som veľmi spokojná, kurz splnil moje očakávania nad mieru. Výučba prebiehala na profesionálnej úrovni. Pani lektorku hodnotím veľmi pozitívne, bola ochotná, milá. Počas kurzu reagovala na všetky naše otázky, látku vysvetlila zrozumiteľne a uviedla nám množstvo príkladov z praxe.

Petra Buranovská 4 z 5

Bola som s kurzom spokojná, dozvedela som sa potrebné znalosti a súvislosti. Kurz bol zložený z logicky nadväzných častí. Prácu lektora veľmi chválim. Naša pani lektorka častokrát uvádzala praktické prípady a užitočné rady a informácie boli podané veľmi zrozumiteľne.

Rudolf Halmi 5 z 5

Výborný kurz. Ja ako laik oceňujem hlavne kopec príkladov z praxe rovnako ako podklady na školenie. P.Chovanová odviedla skvelú prácu. Školenie malo logickú štruktúru.

Silvia Foraiová 5 z 5

Po absolvovaní kurzu môžem povedať, že účtovníctvo je zaujímavé a vidím do problematiky, to znamená ,že kurz mi dal veľa.

Soňa Kostovčíková 5 z 5

Všetko bolo vysvetlené úplne zrozumiteľne, lektorka bola veľmi trpezlivá a venovala sa nám.

Zuzana Schusterová 4 z 5

Kurz splnil moje očakávania. Hodiny boli zaujímavé a týkali sa kurzu. Lektor tým, že je profesionálne a odborne zdatný a má dlhodobú prax, jednotlivé časti účtovníctva boli vedené nielen na teórii ale hlavne na príkladoch, čo je pre mňa pozitívne.